Picture2

Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati

Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD) (tidligere Freds- og Stabiliseringsberedskabet) gør det muligt med kort varsel at sende danske eksperter ud som led i civile dele af konfliktforebyggende, fredsbevarende eller demokratiskabende opgaver koordineret af EU, OSCE, NATO eller FN.

Siden 2008 har NIRAS stået i spidsen for den daglige administration af Danmarks Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD), som er en facilitet under Udenrigsministeriet. UFD varetager udsendelser af civile eksperter til internationale missioner inden for stabilisering, konfliktforebyggelse, fred og demokratiopbygning, der koordineres af EU, OSCE og FN i ’brændpunkter’ verden over. Indsatsen skal styrke og sikre fred og stabilitet, der begge er centrale forudsætninger for bæredygtig udvikling.

NIRAS identificerer, uddanner og udsender ca. 150 eksperter årligt til opgaver inden for henholdsvis stabilisering og demokratisering. Eksempler på udsendelser omfatter strategisk rådgivning til reform af sikkerhedssektoren i Irak og Ukraine; uddannelse af sikkerhedsstyrker og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet i Mali og Niger; overholdelse af internationale menneskerettigheder, forbedring af grænsekontrol og forvaltning af irregulær migration i Somalia og Libyen samt overvågning af fredsaftaler, fx. i Georgien. UFD træner og udsender desuden valgobservatører til internationale valgmissioner, primært gennem OSCE/ODIHR og EU.

Faciliteten blev oprettet i 1994 som det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) og har siden 1995 haft sin egen post på finansloven. Ved udgangen af 2011 skiftede faciliteten navn til Danmarks Freds- og Stabiliseringsberedskab. Siden februar 2023 går faciliteten under navnet Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD).

UFD-teamet i NIRAS 

 Alle henvendelser bedes rettet til ufd-niras@niras.dk

Telefontid:

Mandag-fredag: 10-11

UFD ”Akut Logistik” telefonen er dog åben alle dage ved behov for akut assistance: +45 6011 4260

Telefon: +45 2469 0632

Mail: ufd-niras@niras.dk

Vi foretrækker at blive kontaktet per e-mail af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse. 

Læs mere om UFD på UM's hjemmeside

Ledige stillinger

Stillinger slås løbende op på Udenrigsministeriets hjemmeside og Jobnet og kan søges af alle danske statsborgere. 

UFD udsender til 12 civile krisemissioner og koordinerende organer

i Afrika, Mellemøsten og Østeuropa

I 2022 blev 51 personer

udsendt til krisestyringsmissioner gennem UFD

I 2022 blev 51 valgobservatører

sendt ud til ti forskellige valgmissioner

UFD's hovedopgaver

  • Civil krisestyring, stabilisering og konflikthåndtering
  • Observation af overholdelse af menneskerettigheder og internationale aftaler
  • Kompetenceopbygning af offentlige institutioner i konflikt- og post-konfliktramte lande.  
  • Udvikling af retssamfund
  • Demokratiudvikling og valgobservation
  • Træning af enheder indenfor sikkerhedssektoren som sikkerhedsstyrker, politi, kystvagter, grænsepoliti mv. 

Der er omkring 330 eksperter i UFD-databasen, og hvert år udsendes omkring 160 danske eksperter fra beredskabet.

UFD hører under kontoret for Migration, Nærområder og Stabilisering (MNS) i Udenrigsministeriet. MNS har det overordnede politiske ansvar for UFD, mens den daglige administration siden 2008 har været varetaget af NIRAS A/S.

Denmark's Deployment Facility for Peace and Democracy

Besøg os på LinkedIn, hvor vi løbende slår spændende stillinger op.

UFD Team

Sven Vejen Hindkjær

Sven Vejen Hindkjær

Forretningsdirektør

København, Denmark

Anna Cecilie Varnild

Anna Cecilie Varnild

Team Leader

København, Denmark

Rune Lamberth

Rune Lamberth

Konsulent

København, Denmark

Gitte Kettner

Gitte Kettner

Deputy Team Manager

København, Denmark

Tinna Steen Nielsen

Tinna Steen Nielsen

Human Resource Manager

København, Denmark

Eva Ravn

Eva Ravn

Human Resource Manager

København, Denmark

Sarah Overby Ridha

Sarah Overby Ridha

Human Resource Manager

København, Denmark