Sikkerhedsprocedurer

Image00001

Foto: Peter-Bastian Halberg

Udsendelse gennem UFD følger Udenrigsministeriets politik for sikkerheds- og sundhedsmæssigt vanskelige poster.

Udenrigsministeriet (UM) har vedtaget en politik for sikkerheds- og sundhedsmæssigt vanskelige poster. Politikken trådte i kraft i maj 2015 og samler tiltag og rammer for personer, der søger, udsendes til eller forlader en sikkerheds- og/eller sundhedsmæssig vanskelig post. Dette gælder også personer, der udsendes eller sekunderes gennem UFD, i det omfang det er relevant og praktisk muligt.

Politikken medfører en række skærpede krav og tilbud for UM’s udsendte og sekunderede for bedst muligt at ruste dem til den vanskelige post.

Politikken omfatter bl.a. styrkelse af den forberedende sikkerhedstræning, sundhedstjek, sikkerheds- og sundhedsrådgivning og psykologscreening ved nogle poster.

De skærpede krav gælder for udsendelser over 3 måneder til områder, der vurderes at være sikkerheds- eller sundhedsmæssigt vanskelige poster. Det vil sige, at politikken primært er relevant for udsendelse til krisestyringsmissioner.

Kategoriseringen af en post som sikkerheds- eller sundhedsmæssig vanskelig afhænger af den specifikke situation og vurderes af UM/SIK. Hvilke poster, der er omfattet af politikken og i hvilken grad, kan ændre sig over tid.

UFD’ere vil blive informeret, hvis en post er omfattet af politikken, når der udsendes mails med opslag om ledige stillinger ved missionerne, samt ved indstilling og udvælgelse til en mission.

De nye tiltag er desuden implementeret i UFD-Reglement og vejledning for UFD-udsendte.

Vil du vide mere?

Anna Cecilie Varnild

Anna Cecilie Varnild

Team Leader

København, Denmark

Se også: