Udstationering

Smmu 196801

Her på siden kan du læse om hvordan du kommer i betragtning til udsendelse gennem UFD.

UFD spiller en væsentlig rolle i Danmarks bidrag til det internationale samfunds indsats for fred og stabilisering i skrøbelige områder som fx Sahel-området og Afrikas Horn.

UFD udsender eksperter til krisestyringsmissioner og til valgobservationsmissioner verden over. Til begge typer missioner har Danmark behov for at stille med kandidater, der har de rette faglige, personlige og sproglige kompetencer og gerne med international arbejdserfaring.

Udsendelser gennem UFD sker til ”non-family duty stations”, hvilket betyder, at du som udsendt under UFD, ikke kan tage familien med.

Det forventes, at den udsendte ekspert kan varetage komplicerede opgaver under vanskelige arbejdsvilkår ofte i lande præget af konflikt.

For at komme i betragtning skal du:

  • Være dansk statsborger
  • Beherske engelsk eller fransk og gerne et andet fremmedsprog på arbejdsniveau både mundtligt og skriftligt
  • Kunne udvise engagement og kulturel forståelse og have gode kommunikations- og samarbejdsevner
  • Kunne arbejde under pres i uvante og krævende omgivelser
  • Være indstillet på at blive udsendt med kort varsel
  • Have almindeligt kørekort (kategori B) - ved optag til krisestyringsmissioner

Før man udsendes med UFD er det et krav, at man har:

  • Gennemført UFD introduktions- og orienteringskursus
  • Gennemført Conduct after Capture (CAC) og Hostile Environment Awareness Training (HEAT) kurser
  • Opnået den fornødne sikkerhedsgodkendelse: EU Secret
  • Indhentet en helbredserklæring iflg. hvilken man er ”fit for mission”. Erklæringen må højest være 1 år gammel, se nærmere under ”sikkerhedsprocedurer”

Sådan kommer du i betragtning

Stillinger ved krisemissioner vil blive slået op på Udenrigsministeriets hjemmeside og på Jobnet og vil kunne søges af alle. Såfremt du ansættes i en stilling gennem UFD, optages du automatisk i vores ekspertdatabase.

Stillinger ved valgobservationsmissioner bliver kun slået op internt i vores ekspertdatabase og kan derved ikke søges af eksterne ansøgere.

Udsendelse som krisestyringsekspert

UFD tilbyder udsendelser til flere forskellige missioner organiseret af EU, OSCE, NATO og UNDAC. Prioriteringen af hvilke missioner, UFD skal udsende til, besluttes af Udenrigsministeriet baseret på strategi og budget og kan dermed variere over tid.  

Udsendelse som valgobservatør

Som medlem af UFD tilbydes der udsendelser til valgobservationsmissioner (EOM) gennem hhv. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Den Europæiske Union (EU). Bemærk venligst, at udsendelserne til OSCE og EU udføres på forskellige måder.

Udsendelser gennem OSCE tilbydes til UFD valgeksperter, som har de rette kvalifikationer og lever op til kravene i ToR. Den aktuelle valgobservationsmission slås op i UFD databasen, hvor kun UFD medlemmer kan søge. Når ansøgningsperiodens deadline er nået, udvælger og indstiller UFD teamet i NIRAS det antal valgobservatører som Danmark ønsker at bidrage med til UM´s vurdering. Efter UM´s godkendelse og evt kommentarer indstilles kandidaterne til OSCE, og kandidaterne bliver som oftest godkendt af OSCE til udsendelse.

Udsendelser gennem EU er som oftest betinget af, at kandidaten har tidligere erfaring med valgobservationsmissioner med undtagelse af enkelte newcomer stillinger. Den aktuelle valgobservationsmission slås op i UFD databasen, hvor kun UFD medlemmer kan søge. Når ansøgningsperiodens deadline er nået, udvælger og indstiller UFD temet i NIRAS det antal valgobservatører der er efterspurgt af EU til UM´s vurdering. Efter UM´s godkendelse og evt kommentarer indstilles observatørerne til EU igennem EU´s roster. Herefter udvælges kandidaterne af EU. UFD kan derfor ikke garantere, at kandidater, der foreslås til EU, udvælges til den pågældende valgobservationsmission.

Vil du vide mere?

Anna Cecilie Varnild

Anna Cecilie Varnild

Team Leader

København, Denmark