Tryghedsanalyser Tryghedsdesign Min

Tryghedsanalyser og tryghedsdesign

Oplevelsen af tryghed er afgørende for menneskers trivsel, og det har en stor indflydelse på vores mobilitet, og hvordan vi bruger byen og vores omgivelser.

Oplevelsen af utryghed påvirker vores mobilitet

Der er en stigende tendens i samfundet til, at folk er mere utrygge, selv om der er et fald i de fleste typer af kriminalitet. Vi ved, at oplevelsen af utryghed påvirker vores mobilitet. Det kan udmønte sig i vores valg af transportmiddel, hvilket tidspunkt på dagen vi rejser, hvor vi færdes, samt ikke mindst om vi vil rejse alene. Derfor er det meget relevant at se på passagerernes oplevelse af tryghed, når vi taler mobilitet, fordi det gavner os alle, at miljøerne opleves som behagelige og trygge.

Kriminalpræventive strategier og tryghed

Kriminalpræventive designstrategier har via design og planlægning til formål, at skabe byrum som føles trygge at opholde sig i, og at reducere muligheden for at begå kriminalitet. I NIRAS’ bruger vi kriminalpræventive strategier i vores analyser og løsningsforslag til etablering, renovering og ombygning af eksisterende områder. Det er også en inkorporeret del af TOB (transit-orienteret byudvikling), da det påvirker borgernes opfattelse af mobilitetsknudepunktet, og er med til at løfte kvaliteten i et byrum eller et lokalområde. 

Elementer der kan skabe tryghed er tilstedeværelse af mennesker, fjernelse af buskads så der er udsyn, eller et højt niveau af vedligehold så området virker kontrolleret. De fleste lokaliteter har dog deres eget særpræg, som betyder, at man ikke nødvendigvis kan genbruge løsninger fra andre byrum, stationer eller tilsvarende steder. Her er det igen lokalkendskab som afgør hvilke løsninger der passer bedst, er mest langtidsholdbare og kan hjælpe med at styrke lokalområdet. NIRAS’ eksperter er i stand til at finde de bedst mulige løsninger i de enkelte tilfælde, så lokalområder opleves som mere trygge, og derved bidrage til øget aktivitet i området til gavn for både rejsende, transportudbydere og det lokale byområde.

Reduktion af kriminalitet via planlægning

Kriminalpræventive strategier for byrum kan reducere kriminalitetstyper som overfald, hærværk, gadeuorden og stofsalg. Vores arbejde er baseret på kriminalpræventive metoder (Crime Prevention Through Environmental Design) bearbejdet i en nordisk kontekst, og er derfor integreret i et design, der understøtter en ønsket opførsel og oplevelse i byrummet.

Kriminialpræventivt design kan være i en lille skala som fx udformning af adgangsveje, men det kan også være større byplanlægning, hvor vi ser på de forskellige typer af aktiviteter, der er i gadebilledet. Det kan være placeringen af alkoholudskænkning og uddannelsesinstitutioner, der skal tænkes ind i som parametre, da de påvirker antallet af hændelser lokalt. Her skal der i løsningsforslaget tages højde for den lokale kontekst. Design som kan reducere ulovlig adfærd kan være kontakt til naboer via åbne facader, god belysning, reduktion af gemmesteder og evt. også videoovervågning.

Ydelser:

  • Tryghedsrevision
  • Bruger- og byrumsanalyser
  • Strategier for kriminalpræventiv design og planlægning af områder
  • Transit-orienteret byplanlægning (TOB)

On demand webinar: Tryghed på stationer

Hvis vi skal nedbringe CO2 udledningen i samfundet og have passagererne tilbage i den kollektive trafik efter COVID-19, må vi tilbyde et attraktivt alternativ til privatbilismen. Her spille tryghed en stor rolle for brugeroplevelsen.

I dette webinar, vil Arkitekt og Ph.d. i mobilitet og tryghed, Sofie Kirt Strandbygaard, zoome ind på tryghedselementet i by- og mobilitetsplanlægning, og vise hvordan man kan arbejde med ’blødere’ faktorer som tryghed, i en verden af numerisk målbar data.

Vil du vide mere?

Sofie Kirt Strandbygaard

Sofie Kirt Strandbygaard

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2627 4013

Se også: