Projekt

Grøn vej med bede og træer skaber nyt liv og ny identitet til Folehaven

Folehaven Reduceret

Klimatilpasning af Folehaven giver indfaldsvejen ny identitet. De støjbelastede beboere får en væsentlig grønnere og mindre støjende vej, når bede, træer og støjreducerende asfalt bliver etableret.

  • Sektor: Infrastruktur
  • Klient: Københavns Kommune & HOFOR

Folehaven er en indfaldsvej til København, der dagligt bliver benyttet af rigtig mange trafikanter

Vejen indgår som led i et større skybrudsprojekt i Københavns Kommune, hvor vand fra større arealer bliver ledt til området i tilfælde af skybrud. Ved hjælp af regnvandsbede skal Folehaven kunne forsinke og bortlede de store mængder regnvand og dermed aflaste kloakken.

Forvandling af monoton vej

Landskabsafdelingen i NIRAS har spillet en stor rolle i arbejdet med at udforme Folehaven, så den kan håndtere skybrudshændelser og hverdagsregn – et arbejde, der ud over landskabsafdelingen blandt andet også har involveret vejafdelingen samt vand- og forsyningsafdelingen i NIRAS.

Det tværfaglige samarbejde har resulteret i, at vejen – der før var monoton – nu er grønnere og mere indbydende.

I hverdagssituationer skilles afvandingen af fortov og cykelsti fra kloakken. I stedet ledes regnvandet ind i regnvandsbedet via en løsning, der er specielt designet til konteksten på Folehaven. Bedet er samtidig designet, så der både teknisk og beplantningsmæssigt er taget højde for årstidernes skiften. Det betyder med andre ord, at bedene kan vedligeholdes, og at der kan saltes om vinteren.

I alle bede er placeret brønde med kuppelrist, som er hævet over bundet af bedet. Det sikrer, at vandet i tilfælde af skybrud vil løbe i disse brønde og blive ledt videre til en skybrudsledning.

Design af ny identitet på Folehaven:

  • Projekttype: Byrum, klimatilpasning og trafik
  • Ydelse: Skitsering/design, projektering og totalrådgivning
  • Status: Hovedprojekt afleveret 2017
  • Sted: København Valby
  • Samarbejde: Niels Lützen landskabsarkitekter

Flere løsninger inden for samme sektor