Industrial Utilities

Supply Chain optimering og logistik

NIRAS kan gøre det komplekse mindre komplekst for Pharma- og Life Science-selskaber, når det gælder supply chain optimering, logistik og automation.

Pharma- og Life Science-branchen møder stigende udfordringer i forhold til kundespecifikke produkter, et voksende antal produktnumre, et pres på marginerne og behov for sporbarhed.

Den øgede kompleksitet og det stigende antal forsyningskæder medfører også skærpede krav til at sikre forsyninger - også i tider med uforudsete begivenheder.

Hvis Pharma- og Life Science-selskaber skal kunne fastholde deres konkurrencemæssige fordel, er det essentielt at sørge for optimering og effektiv styring af deres forsyningskæder fra leverandør til slutkunde.

Supply chain optimering, logistik og automation

I NIRAS arbejder vi tæt sammen med vores kunder inden for alle aspekter af supply chain optimering, logistik og automation, lige fra analyse over koncept til design, udbud, valg af leverandører til implementering, test og idriftsættelse.

Vi bruger en række avancerede optimeringsværktøjer inden for logistik og supply chain som f.eks. audit, master planning, netværks design og digital simulering.

Vores eksperter dækker områder såsom design af distributionsnetværk, ind- og udgående logistik, design af lager- og produktionsfaciliteter, samt intern transport og automatisering. Alle disse ting er understøttet af skræddersyede processer og organisering.

I NIRAS har vi et stærkt fokus på bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Derfor indgår verdensmålene som en integreret del af vores ydelser og løsninger, hvad enten det gælder et konkret projekt eller den følgende drift.

NIRAS' kan assistere med:

  • Optimering af værdikæden
  • Design, optimering og automation af lagerfaciliteter ved brug af f.eks. lagerautomater og AMR´er (Automotive Mobile Robots)
  • Design, optimering og automation af produktionsfaciliteter f.eks. i forbindelse med indkøb af nye pakkelinjer, introduktion af robotter
  • Optimering, visualisering og simulering af vare-flow og processer
  • Procesoptimering ved brug af LEAN og SIX SIGMA
  • Design og optimering af produktionen ved brug af simuleringsmodeller og Digital Twin
  • Produktionsplanlægning
  • Optimering af distributionen
  • Datafangst (Automatic Data Capture) og sporbarhed ved brug af f.eks. RFID (Radiofrekvensidentifikation) og stregkoder

Vil du vide mere?

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: