4 Service Lipd Lab Metal Tubes Istock 1165145549 (1)

Design af procesanlæg og specificering af procesforsyninger til pharmaceutisk produktion

NIRAS kan sikre, at pharma- og life science-produktionsanlæg og faciliteter er i fuld overensstemmelse med alle lovkrav, som sektoren er underlagt. Vi stræber altid efter at bidrage til at skabe værdi for vores kunder, både med hensyn til compliance og bæredygtighed.


NIRAS specificerer krav til kvalitet og kapaciteter, samt mekanisk design af rør, komponenter og tanke. Vi har omfattende ekspertise inden for specifikation af udstyr som autoklaver, vaskemaskiner og frysetørrer.

Hvad enten det handler om etablering af nye produktionsanlæg eller opgradering af eksisterende faciliteter, så kan NIRAS levere løsningen, og både i forhold til compliance og bæredygtighed bidrager vi til at skabe værdi for vores kunder.

NIRAS kan assistere med:

 • Kravspecifikationer for udstyr som frysetørrer, præparationssystemer, API produktionsanlæg etc.
 • Indkøb af udstyr
 • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og idriftsættelse udstyr og systemer
 • Kvalificering og validering
 • Logistik og supply chain

Design og specificering af procesforsyninger

NIRAS kan med sin ekspertviden og sit lange branchekendskab til Pharma- og Life Science-sektoren sikre, at produktionsanlæg og -faciliteter er i fuld compliance med alle regulatoriske myndighedskrav. NIRAS har udført projekter for de fleste større Life Science firmaer i Danmark.

Når Pharma- og Life Science-selskaber skal etablere nye procesforsyningsanlæg eller lave opgradering eller tilpasning af eksisterende anlæg, sørger NIRAS for at kortlægge og udfordre kundens krav til kapacitet, kvalitet samt forsyningssikkerhed. Dermed sikrer vi optimale anlæg, der både lever op til tekniske krav og samtidig er i fuld GMP-compliance.

Bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål er en integreret del af NIRAS’ løsninger, og derfor arbejder vi målrettet for at sikre vores kunder det mest optimale energi- og ressourceforbrug i deres faciliteter, I den forbindelse vurderes både de direkte energiomkostninger og CO2 belastning ved de forskellige løsninger allerede i konceptfasen.

NIRAS bidrager til en strømlinet valideringsproces, der enten følger kundens egne procedurer eller NIRAS’ egenudviklede og velafprøvede valideringskoncepter.

Med NIRAS’ erfaringer indenfor GMP, proces, funktion og mekanisk design, leverer vi komplette og gennemtænkte løsninger inden for alle typer procesforsyninger til et reguleret miljø.

NIRAS kan assistere med:

 • Schedulering og kapacitetsberegninger
 • Fastlæggelse af kvalitetskrav
 • Energioptimering og miljøvurderinger
 • Budgettering og tidsplanlægning
 • Leverandørkontakt
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer for produktionsanlæg og distributionssystemer
 • Specificering og design af produktionsanlæg og distributionssystemer
 • Udbud og kontrahering
 • Byggeledelse og tilsyn
 • Kvalificering og validering
 • FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test) og commissioning

Vil du vide mere?

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Mads Poulsen

Mads Poulsen

Account manager

Aarhus, Denmark

+45 5151 4327

Se også: