Master Plans Pharma Life Science

Strategisk rådgivning, masterplaner, feasibility studies og due diligence


NIRAS har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til Pharma- og Life Science-selskabers udfordringer i forhold til investering, planlægning og opdatering af produktionsanlæg, herunder ikke mindst de regulatoriske områder, som hele branchen er underlagt.

Vores stærke kompetencer inden for investeringsanalyse, økonomistyring og risikoanalyse giver det bedste grundlag for at rådgive Pharma og Life Science-selskaber i forbindelse med forandringer i deres forretning eller marked.

Når en Pharma og Life Science-virksomhed skal investere i nybyggeri eller foretage optimering af den eksisterende produktion, så spiller den totale økonomi en grundlæggende rolle.

En virksomheds bygninger og udstyr skal fungere optimalt i samspil med dens ansatte og processer for at produkterne kan blive leveret hurtigt, effektivt og korrekt.

Markedet og kunderne er ofte bestemmende for, hvilken retning en virksomhed bevæger sig i, og hurtig omstilling kan være afgørende for vækst. Samtidig er produktionsanlæg i Pharma- og Life Science-branchen både komplekse og omkostningstunge.

Netop derfor sikrer NIRAS, at vores kunder kan træffe beslutninger om investering i optimering af deres faciliteter på et grundlag, hvor den samlede økonomi og risiko er fuldt analyseret og belyst.

Denne tværfaglige opgave løses i tæt samspil mellem Pharma- og Life Science-virksomhedens nøglemedarbejdere og NIRAS’ eksperter, der besidder omfattende erfaring med produktionslæg. Efter behov involveres relevante specialister eller fagpersoner fra NIRAS’ andre forretningsområder for at sikre vores kunder den bedst mulige rådgivning og den hurtigst mulige eksekvering.

NIRAS kan assistere med:

  • Feasibility studier
  • Master planning, audits og due diligence
  • Strategiudvikling
  • Forretningsplanlægning – tilpasning til markedet
  • Produktionsstruktur analyser – placering af produktion
  • Operationsanalyse, LEAN og Six Sigma
  • Asset Management
  • Supply Chain Audits – produktionsoptimering
  • Facility Management med fokus på kerneforretning

Vil du vide mere?

Steffen Wissing

Steffen Wissing

Fagleder & Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2268 5632

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se også: