Mombasa Harbor NS 06817 Foto Jon Nordahl

Planlægning og forundersøgelser

Opstart og planlægning er en vigtig del af projektudvikling. NIRAS har omfangsrig erfaring i at støtte og rådgive vores kunder og give dem anbefalinger igennem de første stadier af projektet, hvilket omfatter masterplanning og oversigtsplaner for kyst-, marine- og havneanlæg.

Vores rådgivning inkluderer også interessentanalyser samt forberedelse af planer for at nedbringe risiko og udarbejdelse af evalueringer igennem planlægningsprocessen.

Endvidere har NIRAS også betragtelig ekspertise inden for forundersøgelser af mulighederne for at gennemføre et givent projekt (herunder design, konstruktion og drift).

Disse områder dækker typisk alle relevante tekniske og finansielle/økonomiske aspekter af et projekt, og derfor er de også tæt forbundet til centrale krav i projektet - herunder at opfylde krav til funktionalitet og andre centrale succeskriterier.

Vil du vide mere?

Christoffer Truelsen

Christoffer Truelsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2546 1850

Frederik Knudsen

Frederik Knudsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4810 5748

Se også: