Oceanographic

Numeriske modelleringsundersøgelser

Oceanografisk og hydraulisk ingeniørarbejde kræver omfattende teoretisk viden og reel praktisk erfaring fra virkelige projekter, fysiske modeller og numeriske modeller.

Vi tilbyder ekspertrådgivere, der kan tage overordnet ansvar og levere støtte til vores kunder ved at føre tilsyn med projekternes anlægsarbejde. Det sikrer, at projekterne stemmer fuldt overens med designplaner og specifikationer. Ved at gennemføre kontinuerlige feltinspektioner af anlægsarbejdet i løbet af hele projektets forløb sørger vores eksperter for, at entreprenørerne på projektet anvender acceptable konstruktionsmetoder og lever op til håndværksmæssige standarder.

Derudover omfatter NIRAS’ kerneydelser også rådgivning som projektleder på anlægsprojekter, og i den kontekst har vi stor erfaring i at støtte vores kunder og interessenter i alle stadier af design- og konstruktionsprocessen. Dette omfatter også løbende kvalitetsovervågning og risikoanalyse under projektets udførelse.

Vores specialister har årtiers erfaring med at løse komplekse modelleringsaspekter, der dækker essentielle inputs til både miljø og ingeniørmæssige formål. Dette omfatter blandt andet:

  • Hydrodynamik
  • Bølgeklima
  • Vandudveksling og udskylning
  • Recirkulation
  • Bundskyl (Dredged spill)
  • Sedimenttransport
  • Bølgebevægelse
  • Kystdrift og kystlinjer
  • Fortøjningsanalyse
  • CFD (Computational Fluid Dynamics)

Vil du vide mere?

Klavs Bundgaard

Klavs Bundgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 6040 5670

Lotte Meldgaard Pedersen

Lotte Meldgaard Pedersen

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 2145 2547

Signe Schløer

Signe Schløer

Team Manager

Allerød, Denmark

+45 6039 4411

Se også: