Projekt

Flyvende fremtid på træ, halm og affald

Airplane On Runway Shutterstock 15022345 1920 Photo Shutterstock

Med syntetisk flybrændstof kan nordisk luftfart være på vej mod en grønnere fremtid. Her skal affaldsprodukter give flyselskaberne luft under vingerne. En rapport fra NIRAS afdækker potentialerne.

8. december, 2021
  • SDG: #7, #9, #12
  • Sektor: Energi
  • Donor: Nordisk Ministerråd

NIRAS har udarbejdet en stor rapport om mulighederne i syntetisk flybrændstof for Nordisk Energiforskning. Rapporten beskriver muligheden for at producere en mere bæredygtig type flybrændstof ud af restprodukter fra blandt andet fødevareindustrien, træ, halm, spildevand og sågar alger.

Norden kan producere fremtidens flybrændstof

Den 250 siders rapport afsøger, hvordan en øget satsning på en mere bæredygtig type flybrændstof kan styrke både klimamålsætninger og økonomi i Norden.

Det vil betyde store miljøforbedringer i relation til luftfartindustriens klimaaftryk. Og en anden fordel er udsigten til tusindvis af nye, nordiske arbejdspladser.

Sådan fungerer det

Via kemisk og biologisk forarbejdning kan råvarerne (biologiske restprodukter, træ, halm, spildevand etc.) omdannes til benzin, diesel eller andet brændstof. Men energitætheden er ikke stor nok i disse brændstoffer til at kunne anvendes i jetfly. Derfor skal der også tilføres brint i processen – og heri ligger en barriere. For syntetisk produceret jetbrændstof forudsætter dermed en stor, kommerciel produktion af ’grønt’ fremstillet brint, hvilket igen betyder, at der skal produceres masser af vindenergi til at fremstille tilstrækkeligt med ’grønt’ brint.

Derfor er det stadig flere gange dyrere at producere det syntetiske flybrændstof i forhold til fossilt brændstof. For at de høje produktionsomkostninger kan nedbringes, er udbuddet af vindenergi fra fx havvindmølleparker nødt til at vokse.

Stor opbakning til en grønnere fremtid

Rapporten “Sustainable Jet Fuel for Aviation” blev finansieret af Nordisk Ministerråd og udgivet i 2016. Her dannede den baggrund for en stor konference afholdt i Oslo om fremtiden for mere bæredygtigt flybrændstof, hvor både flyselskaber, flyproducenter, interesseorganisationer samt miljø- og energistyrelser fra hele Norden var repræsenteret. Konferencen var bygget op om NIRAS’ rapport, og konklusionen var klar: Vi har et momentum, der kan få visionerne om en grønnere luftfart til at rykke nærmere.

Rapporten er siden opdateret i 2019. Find den her

”Skandinavien repræsenterer et stort potentiale for at blive producenter af flybrændstof og ikke kun forbrugere. Vi har så mange råvarer og så meget viden i Skandinavien, som kan udnyttes til produktion af syntetiske brændstoffer."

Erik C. Wormslev, medforfatter på rapporten og udviklingschef for Klima, Energi og Ressourcer i NIRAS

Vil du vide mere?

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Udviklingschef, Klima, Energi og Ressourcer

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Se også: