Airplane flying above a snowy airport
En rapport fra NIRAS gav i 2016 nye perspektiver på mulighederne for at udvikle bæredygtigt flybrændstof.

Flyvende fremtid på træ, halm og affald

Med bæredygtigt brændstof kan nordisk luftfart være på vej mod en grønnere fremtid. Her skal affaldsprodukter give flyselskaberne luft under vingerne – det vil gøre indhug i luftfartsindustriens enorme CO2-udledning og kan potentielt skabe tusindvis af arbejdspladser i Skandinavien.

NIRAS har udarbejdet en stor rapport om bæredygtigt flybrændstof for Nordisk Energiforskning. Rapporten er finansieret af Nordisk Ministerråd, og den er med til at udbrede budskabet om en fremtid med bæredygtigt flybrændstof i Norden.

NIRAS har hjulpet flybranchen med teknisk og økonomisk support, og rapporten beskriver, hvordan en øget satsning på bæredygtigt flybrændstof vil påvirke klimamålsætninger og økonomi. På den måde hjælper NIRAS med at optimere den proces, som skal fremme udviklingen inden for bæredygtigt flybrændstof.

Norden kan producere bæredygtigt flybrændstof

I Norden har vi teknologien, råvarerne og den ”knowhow”, som skal til for, at vi kan producere bæredygtigt flybrændstof. Det bæredygtige brændstof skal produceres af affaldsprodukter, og det vil betyde store miljøforbedringer. Det vil være affalds- og restprodukter som træ, halm, spildevand og sågar alger, der vil udgøre råstofferne i produktionen. Rapporten fastslår, at vi har tilstrækkeligt med biologisk materiale i Norden til, at vi kan starte vores egen bæredygtige produktion af brændstof.

Det er dog stadig flere gange dyrere at producere det bæredygtige flybrændstof i forhold til fossilt brændstof. De høje produktionsomkostninger og de lave oliepriser er derfor en barriere, som bremser udviklingen, men branchen melder klar til revolutionen.

Stor opbakning til en grønnere fremtid på konference

I 2016 blev en stor konference afholdt i Oslo om fremtiden for bæredygtigt flybrændstof. Her var flyselskaber, flyproducenter, interesseorganisationer samt miljø- og energistyrelser fra hele Norden repræsenteret. Konferencen var bygget op om NIRAS’ rapport, og konklusionen var klar: Vi har et momentum, der kan få visionerne om en grønnere luftfart til at rykke nærmere.