Nyhed

Se forskellen på klimabelastningen fra rejser med tog, fly og bil

Istock 1318452082

Få proportionerne på plads i overvejelserne omkring forskellige transportmidlers klimaaftryk. En analyse fra NIRAS viser størrelsesordener for CO2-udledningerne for rejser med fly, bil og tog.

3. januar, 2023

Tager du fly, tog eller bil, når du skal rejse indenrigs i Danmark? Klimaaftrykket fra indenrigstransport har været heftigt debatteret i den danske dagspresse i efteråret 2022. Men hvordan ser proportionerne egentlig ud, hvad angår CO2-emissioner, hvis man sammenligner de forskellige transportformer?

Det kaster en analyse fra NIRAS lys over. Analysen er udført for Brancheorganisationen Dansk Luftfart i maj 2022, og den gør det muligt at sammenligne klimaaftrykket fra forskellige transportmidler med udgangspunkt i rejsen København-Aalborg.

”Vi skal producere og anvende mere bæredygtige brændstoffer så snart som muligt. Det vil gøre flyvning til den mest optimale transportform med det laveste klimaaftryk til mange destinationer i Danmark."

Erik C. Wormslev, udviklingschef for klima, energi og ressourcer i NIRAS.
DK CO2 Udledning Copy

Klik her for at se grafikken i fuld størrelse.

BEMÆRK: Det er klimabelastningen relateret til forbruget af drivmidlet – altså udledningerne ved forbrænding af fossile brændsler som for eksempel flybrændstof, benzin og diesel samt de direkte udledninger ved produktion af el til el-tog og -biler, der regnes på i analysen og præsenteres i ovenstående grafik.

”Man kan bruge analysen til at blive klogere på størrelsesordenerne imellem de forskellige transportmidlers emissioner. For nogle kan det være overraskende, at der ikke er en faktor 10 eller 100 i forskel på de beregnede emissioner for rejserne med henholdsvis tog og fly, og på den måde er analysen med til at informere og kvalificere debatten,” siger Lars-Christian Sørensen, som er miljøøkonom i NIRAS.

Mere info om analysen

I analysen er det primært klimabelastningen relateret til forbruget af drivmidlet – altså udledningerne ved forbrænding af fossile brændsler som for eksempel flybrændstof, benzin og diesel og de direkte udledninger ved produktion af el til el-tog og -biler, der beregnes og præsenteres.

Ud over klimabelastningen fra CO2-udledning fra forbrændingen af flybrændstoffet dannes der i den øvre atmosfære kondensstriber – de ’hvide striber’ efter flyene – som kommer af flyudstødningens sod og vanddamp, hvilket har en yderligere klimaeffekt. Indenrigsflyvning foregår imidlertid i lav højde, og der er derfor typisk ingen kondensstriber og dermed ingen ekstra påvirkninger af klimaet ud over den direkte CO2-udledning fra forbrændingen.

Der er endvidere i analysen for Brancheforeningen Dansk Luftfart, hvor data er tilgængeligt ud fra en livscyklusbetragtning suppleret med beregninger af klimabelastningen forårsaget af produktionen af brændstoffer og transportmidler. Herved får man det ”fulde” billede af den samlede klimabelastning fra rejserne med de forskellige transportmidler.

Fakta frem for følelser

Debatten i medierne om, hvilken transportform, der belaster klimaet mindst og mest er ofte følelsesladet frem for faktabaseret. Og især har det været uigennemsigtigt, hvordan proportionerne imellem de forskellige transportformers udledninger ser ud.

”Når man følger dagspressen kan man få det indtryk, at der er markant højere udledninger forbundet med at flyve indenrigs frem for at tage bilen eller toget. Hensigten med den her komparative analyse er at vise, hvor store udledningerne forbundet med de forskellige transportmidler typisk vil være,” siger Lars-Christian Sørensen.

Den grønne omstilling vil sænke emissionerne

Analysen fra maj 2022 repræsenterer et øjebliksbillede, som vil ændre sig. Det skyldes for eksempel, at der er masser af forskning, udvikling og efterhånden også konkrete projekter i gang, der realiserer planerne om nye typer syntetiske brændstoffer – i daglig tale kaldet Power-to-X.

Disse udsigter vil betyde, at de fleste transportmidler i fremtiden vil få et lavere klimaaftryk, samt at forholdet mellem transportformernes CO2-emissioner (som vist i ovenstående grafik) vil ændre sig. Det fortæller Erik C. Wormslev, som er udviklingschef for klima, energi og ressourcer i NIRAS.

”Vi skal producere og anvende mere bæredygtige brændstoffer så snart som muligt. Det vil gøre flyvning til den mest optimale transportform med det laveste klimaaftryk til mange destinationer i Danmark. I flyet rejser man mange sammen og den korteste afstand mellem to destinationer er som bekendt fugleflugt. Det kan hverken el-biler, tog eller busser konkurrere med,” siger Erik C. Wormslev.

Sådan gjorde vi

Analysen fra NIRAS ’Luftfart og klima’ (link) er udført i maj 2022 for Brancheforeningen Dansk Luftfart. Analysen er så vidt muligt baseret på data for det faktiske brændstof- eller drivmiddelforbrug for de enkelte transportmidler fra de forskellige operatører af konkrete ruter:

  • Brancheforeningen ’Dansk Luftfart’ har leveret data for faktisk brændstof-forbrug, som ligger til grund for analysens beregninger for fly.
  • NIRAS har indhentet data om de øvrige transportformer og udført alle beregninger i analysen.
  • Data om udledninger fra togtransport baseres på notatet ”Sammenligning af emissionsfaktorer” fra DSB (link).
  • Data for brændstofforbrug for hurtigfærgerne er baseret på Molslinjens ”Miljøansøgning for Express 1 og 2 til sejlads på ruten Rønne-Ystad”. Distancen på denne rute svarer til afstanden mellem Aarhus Havn og Sjællands Odde.
  • Data for udledninger fra personbiler er baseret på Transportøkonomiske Enhedspriser (link), som er beregnet af DTU for Transportministeriet.
  • Der er regnet med 65% belægning for fly, 1,3 personer i bilerne jf. Transportvaneundeesøgelsen og 48% belægning i toget jf. DSB. Mere info om belægningsprocenterne er at finde i det bagvedliggende notat.

Vil du vide mere?

Lars-Christian Sørensen

Lars-Christian Sørensen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4810 4554

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Seniorkonsulent, Klima, Energi og Ressourcer

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Se også: