Drone Pilot Instructor Soren Rolin ROL NS 07144 1920 Photo Kenneth Nguyen

Droner

Vi bringer dit projekt til nye højder

Det kan vi med droner

De ubemandede, små luftfartøjer kan udstyres med forskellige sensorer, der sætter os i stand til at lave målinger, der før har været umulige eller meget dyre.  

Terræn- og overflademodeller 

Ud fra dronebillederne beregner vi en punktsky, som efter bearbejdning og kvalitetssikring resulterer i en detaljeret terræn- og overflademodel.  

Monitering af anlægsprojekter 

Løbende dronefotografering af anlægsprojekter giver såvel bygherre som entreprenør mulighed for at monitere fremdrift, bestemme volumen af terrænregulering og kontrollere overholdelse af byggefelter etc. 

Inspektioner 

NIRAS udfører tilstandsvurdering af bl.a. tage, facader, skorstene, broer, solfanger og solcelleanlæg. Med dronen kan vi komme tæt på og opnå billeder med få millimeters opløsning.  

Volumenopmåling 

3D-modellering og efterfølgende volumenberegning af råstofbunker, affaldsdepoter mv. giver et præcist overblik over lagerbeholdning, restkapacitet mv. 

Billeder og ortofoto i høj opløsning 

NIRAS gennemfører overflyvning af bl.a. erhvervsejendomme, hvor skråfotos og ortofoto med 1-2 cm’s opløsning indgår som støtte for drift og vedligehold af bygningsmassen og de grønne arealer. 

3D-modellering 

Alt fra fortidsminder til bygninger kan med hjælp fra droner opmåles og 3D-modelleres med høj detaljeringsgrad og præcision. 

Termofotografering 

Vi anvender termofotografering til bl.a. at kontrollere klimaskærm i bygninger, spildevandsudledning i vandløb, defekte solcellepaneler mv. 

Vegetations analyser 

Droneflyvning indgår i analyser til udpegning af invasive plantearter, biomasse beregninger samt til monitering af f.eks. græsningseffekt og skovtilvækst. 

Biologiske undersøgelser, fugle 

NIRAS anvender i samarbejde med ornitologer droner til kortlægning af bestand af ynglende havfugle i kystnære områder. 

Hvad må man med droner

Den 1. januar 2021 trådte et nyt europæisk regelsæt for anvendelsen af droner i kraft. NIRAS har i første halvår 2021 søgt og fået en operationel tilladelse fra Trafikstyrelsen til flyvning med 4 dronetyper i den ”Specifikke kategori”, som betyder at vi kan løse en række udvidede opgaver for vores kunder. 

I Danmark og Internationalt

Vi har dronepiloter på flere kontorer i Jylland og på Sjælland og har dermed en hurtig reaktionstid på opgaver. Vi udfører drone opgaver i Danmark og Grønland, og rykker også ud til opgaver i resten af verden. Konkret har vi udført droneopgaver i Sverige, England, Mellemøsten og Afrika. 

Vil du vide mere?

Flemming Kristensen

Flemming Kristensen

Gruppeleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4507

Søren Rolin Hvorup Jensen

Søren Rolin Hvorup Jensen

Seniorspecialist

Allerød, Denmark

+45 2019 8763