4D Visualisering

4D-visualisering af byggetakt

Med en 4D-visualisering kan vi effektivt kommunikere udførelsestidsplanen over for alle projektets parter. Det er et godt værktøj til at planlægge udførelse og byggepladsindretninger, og det er let at spotte fejl samt optimeringspotentiale.

Traditionelt beskriver man et byggeprojekts udførelsesproces i en Gantt- eller cyklogram-baseret tidsplan. På store byggeprojekter er planerne dog ofte så lange og komplekse, at man let mister overblikket. Med 4D kan vi præsentere byggeprocessen visuelt på en letforståelig måde.

I en 4D kobler vi aktiviteter i udførelsestidsplanen sammen med 3D-modeller eller tegninger af byggeriet. På den måde kan man visuelt simulere opførelsen af byggeriet, inden det går i gang. Kort fortalt er 4D en 3D-model med tidsplan.

Et fælles billede

En trin-for-trin-visualisering viser den rækkefølge, en man skal udføre en bygning eller et anlægsprojekt i – lidt, som vi kender det fra en LEGO- eller IKEA-samlemanual.

Visualiseringen kan være alt fra en række 2D-skitser til at vise 3D-modeller, hvor man ser hvert enkelt trin i processen i den rigtige rækkefølge.

Med 4D får projektets parter et fælles billede af, hvordan de skal udføre byggeriet. Det bliver lettere at se og løse eventuelle udfordringer og er et effektivt værktøj i forbindelse med den tværfaglige koordinering og granskning.

Spole frem og tilbage i tidsplanen

I en 4D-simulering kobler vi de enkelte bygningsdele og aktiviteterne i tidsplanen med specialiseret 4D-software, og man kan spole frem og tilbage i tidsplanen samt visualisere byggeriet på udvalgte datoer. Man kan også sammensætte en film, der viser byggeriet ”vokse op” foran øjnene på en.

En 4D-simulering giver et fuldt visuelt overblik over byggeprocessen og afslører hurtigt uhensigtsmæssigheder i byggetakten. Samtidigt er det et stærkt kommunikationsværktøj over for f.eks. de udførende på pladsen.

Faseplaner eller -modeller viser byggeriet/byggepladsen på udvalgte tidspunkter under udførelsen.

På store projekter kan det være svært at gennemskue, hvor der er udgravet, eller hvordan byggegruben ser ud på forskellige tidspunkter. Her kan visualiseringer af de forskellige byggepladsfaser give det nødvendige overblik, så man let kan spotte eventuelle udfordringer i forhold til logistik eller arbejdsmiljø.

Vil du vide mere?

Andreas Kragh

Andreas Kragh

Bygherrerådgiver

Allerød, Denmark

+45 6026 1907

Se også: