Projekt

Den flydende kajakklub i Vejle Fjord

Vejle Kayak Club People Kayaking

Bygningen er i sig selv en enestående skulptur og en af de mest bemærkelsesværdige kajakklubber i verden.

10. maj, 2017
  • Sektorer: Byggeri, Infrastruktur, Havne & Kyster
  • Lande: Danmark

Ud fra et ønske om at give Vejle Ro- og Kajakklub separate klubfaciliteter tegnede Force4 Arkitekter den flydende kajakklub i Vejle Havn. Hensigten var at fremhæve og styrke kajakklubbens fællesskab og på samme tid give kajakroerne de optimale rammer om kajaksejladsens rutiner.

Som de fleste danske havnebyer reaktiverer Vejle de bynære havnearealer og gentænker de industrielle havnearealer med bolig, erhverv og grønne områder. Det er målet, at området over tid bliver attraktivt for beboere såvel som besøgende – og den flydende kajakklub var en del af denne udvikling.

Kajakøen hæver og sænker sig med tidevandet

Placeringen på vand, frigjort fra land, fremhæver bygningen som et skulpturelt objekt og sætter fokus på kajaksport som udendørs sportsgren. Da bygningen flyder, er relationen mellem bygningen og vandet så nær, at brugeren får den fulde oplevelse af at dyrke sport i naturen.

Man indviede det unikke klubhus i 2015, og det er placeret på Danmarks eneste flydende kajakø, der kan hæve og sænke sig med tidevandet i Vejle Fjord. Klubhuset er forbundet med Vejles havnefront med en gangbro, og den består af to hovedsektioner, en til klubfaciliteter, og en til opbevaring af både. I midten er der åbent vand, så klubbens medlemmer hurtigt og nemt kan komme i kajakkerne og ud på Vejle Fjord.

Rådgiver på alle ingeniørtekniske udfordringer

NIRAS var ingeniørteknisk rådgiver i forbindelse med udbudsprojektering af kajakklubben i samarbejde med Force4 Arkitekter.

Således stod NIRAS for at projektere alle marine konstruktionsdele. Arbejdet indeholdt også flydepontoner og lodpæle - herunder at designe den flydende konstruktion for optagelse af vindlaster, bølge- og islaster - samt varierende personlaster uden at bygningsdele, platforme mv. lider overlast trods det flydende fundament.

Dette involverer omfattende projekteringsarbejde med samlinger imellem de enkelte pontoner og udvalgte afsnit af øerne, der således kun kan tillade kontrollerede bevægelser.

Vandt kajaksportens Oscar

Vejle Kajakklubs unikke klubhus vandt den internationale pris World Paddle Awards i kategorien "Industry Professional" of the year 2016, som også kaldes kano- og kajaksportens Oscar.

På selve bygningen projekterede NIRAS kajakklubbens klublokaler, kajakopbevaring, værksted, klimaskærme, vandafledning fra tagarealer samt de befærdede tagarealer og alle tekniske installationer.

Sidst, men ikke mindst - som eksperter i stibroer - stod NIRAS også for at projektere de mindre broer, der krydser mellem tagene samt diverse trapper og slisker op og ned herfra.

Vil du vide mere?

Erling Ketelsen

Erling Ketelsen

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 4810 4694

Se også