Projekt

Vandværker genopliver andelstanken og stifter aktieselskab

Vandvaerk Auning Reduceret

Ni vandværker i Norddjurs Kommune er gået sammen om et interessant bud på fremtidens vandsamarbejde. Med fælles løsninger som målsætningen har de bygget et nyt vandværk ved Auning og etableret en fælles kildeplads.

12. februar, 2019
  • SDG: #6, #7, #9
  • Sektor: Byggeri, Vand
  • Lande: Danmark

Flere vandværker i Nordjylland har i lang tid stået med de samme udfordringer. De havde alle behov for at etablere nye boringer og for at renovere behandlingsanlæg. Derfor valgte de at slå sig sammen for i fællesskab at løse udfordringerne.

Det nye vandsamarbejde i Norddjurs Kommune har vist sig at være løsningen for ni vandværker. Samarbejdet har medført etableringen af aktieselskabet – Vandsam A/S – der ejes af de involverede vandværker, og det giver forsyningssikkerhed, robusthed og genopliver samtidig andelstanken.

Grundpillen i samarbejdet er, at vandværkerne har indflydelse ”efter hoveder og ikke høveder,” ligesom tillid vandværkerne imellem har været afgørende. Samarbejdet har ændret måden at drive vandværk på. Vandet produceres nu på det nye, fælles vandværk ved Auning, hvorefter det distribueres ud til husstandene af de enkelte vandværker. Produktionsdelen er dermed fjernet, og derfor behøver de forbrugerejede vandværker ikke bekymre sig om vandet. Vandværkerne fortsætter som distributionsvandværker og sidder stadig tilbage med de endelige beslutninger.

Frugtbart samarbejde 

Vandsam A/S har nu etableret et nyt vandværk med to proceslinjer, en fælles kildeplads, fem trykforøgere, 50 km forbindelsesledninger. Vandværket forsyner i dag ca. 4.000 forbrugere. Det har været centralt for Vandsam A/S at tage ansvar for den fremtidige forsyningsstruktur. Derfor holdes døren også åben for potentielle samarbejdspartnere og andre interesserede vandværker. Siden etableringen af aktieselskabet har flere vandværker nemlig vist interesse i at blive forsynet af Vandsam A/S.

Vandsamarbejdet understøtter samtidig tanker og ønsker i Norddjurs Kommunes vandforsyningsplan, og kommunen har derfor spillet en aktiv rolle i den indledende fase, da Vandsam A/S blev etableret.

NIRAS har med erfaring fra lignende projekter rådgivet Vandsam A/S under hele forløbet og bidraget som bygherrerådgiver på det nye vandværk.

Et kig indenfor i det nye vandværk i Auning.

Vil du vide mere?

Michael Chr. Hansen

Michael Chr. Hansen

Forretningschef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3243

Se også