Old industrial buildings on the Paper Island, Copenhagen

Papirøen

Renovering sikrer Papirøens fremtid

De fleste københavnere kender Papirøen for det forhenværende, men populære ’Copenhagen Street Food’. NIRAS er med til at bevare og udvikle den slidte ø, og rådgiverne er i gang både til lands og til vands.

Behovet for at renovere Christiansholms Ø, som Papirøen også hedder, har været kendt i mange år. Øen er etableret og udbygget af mange omgange, og flere af kajanlæggene er gamle og slidte. Øen skal derfor ”pakkes ind’, så den rent faktisk kan holde til  nye konstruktioner og påvirkninger under og efter byggeperioden, der både omfatter nedrivning, miljøhåndtering, havnearbejde, byggegrube, forsyninger og infrastruktur.

Problemløsning af infrastrukturen omkring øen

For at øens fremtidige beboere og turister nemt kan komme til og fra øen, bliver dele af vejen fra Prinsessegade/Danneskiold-Samsøes Allé og til selve øen omlagt og hævet. Det medførte et særpræget internt samarbejde i NIRAS, hvor vejspecialister arbejdede sammen med  antropologer og byplanlæggere for at løse den gordiske knude omkring Trangravsbroen. Broen er speciel, fordi den har tre ’ben’ – der er et mylder af cyklister både på tværs til Holmen og på langs til Papirøen og oven i det, er der turister og fodgængere.

Analysen – hvor brugere blev spurgt til, hvordan de opfattede stedet og den nuværende trafikale løsning – dannede derefter grundlag for at udarbejde selve vejprojektet.

Gemte, gamle kabler og nye forsyninger

Papirøen gemmer generelt på tekniske udfordringer fx gamle oliekølede 132kV-kabler, som forsyner store dele af København og derfor ikke må påvirkes.

NIRAS arbejder også med at modernisere og trække nye forsyninger ud til øen – både fjernvarme, el, vand og spildevand – helt ud til Trangravsvej, der løber rundt om selve Papirøen.

Fra undervands- og miljøundersøgelser til kortlægning af alle bygninger

Seniorrådgiver og erhvervsdykker Jens Skovsgaard fra NIRAS var en tur i vandet for med ultralyd at måle tykkelsen af kajvæggen  og udarbejde en tilstandsvurdering.

Derudover har nedrivningseksperter kortlagt alle bygninger og undersøgt for forurening, inden de forsvarligt bliver revet ned.  Geoteknikere og miljøeksperter har udarbejdet geotekniske og indledende miljøundersøgelser for at have tjek på jordbundsforhold. Og en kortspecialist har 3D-scannet træspær fra de gamle haller, der skal genbruges i de nye haller, da der ikke findes tegninger med udformningen af spærene.

En masse plads – og byggeplads – på næsten ingen plads

For at Papirøen overhovedet kan renoveres – og udvikles – kræver det en byggeplads. Og det bliver løst ved at fylde op på to sider af øen 10-15 meter ud for øen

Derudover projekterer NIRAS træbrygger rundt om øen, 4000 kvadratmeter i varierende højde, der skal give rekreative arealer, hvor man spise en is, drikke en kaffe og nyde det renoverede byrum.