Cars driving on a road between mountains
Bilister kommer til at køre på en sikrere vej, når Riksveg 4 udvides.

Udbudsmateriale for totalentreprisen på Riksveg 4

Overblik er nøglen

For at få den bedst mulige aftale mellem bygherre og entreprenør kan udbudsmaterialet ikke være for grundigt. Rammen for udvidelsen af Riksveg 4 i Norge skal sættes.

Hvilket materiale indeholder undergrunden, dér hvor fundamentet til en bro skal plantes? Og hvad betyder en blød undergrund for funderingen? Hvordan slynger vejen sig bedst gennem landskabet? Og hvor skal de i alt otte broer krydse motorvejen? Hver en brik må vendes og drejes, når udvidelsen af den norske landevej Riksveg 4, eller bare RV4, til firesporet motorvej skal i udbud. Som bygherrerådgiver for projektet og ansvarlig for udbudsmaterialet til totalentreprisen er det rådgiverteamets opgave at have overblikket, så puslespillet bliver lagt rigtigt til den rigtige pris. NIRAS fungerer som underrådgiver for det norske selskab Structor Lillehammer As.

Erfaring med totalentrepriser

I dag er den tosporede RV4 plaget af tung trafik og ulykker. Totalentreprisen lyder på at udvide en strækning på 4,1 kilometer mellem Roa og Gran Grense til fire spor i et nyt tracé – det vil sige, at vejen får et nyt forløb, og den eksisterende vej bliver til en lokalvej. Udvidelsen skal gøre vejen sikrere at køre på.

At udarbejde udbudsmaterialet kræver omfattende forudgående analyser af blandt andet landskabet og undergrunden. Analyserne sikrer et gennemarbejdet udbudsmateriale, som totalentreprenørerne kan give tilbud ud fra. Rådgiverteamet med solid norsk erfaring kombineret med NIRAS’ kompetencer indenfor totalentrepriser fik Statens Vegvesen Region Øst i Norge til at pege på Structor Lillehammer As og NIRAS som de rette til opgaven.

Flere norske vejprojekter

RV4-projektet er et af flere, som NIRAS gennem de senere år har vundet indenfor norsk infrastruktur. NIRAS skal udarbejde reguleringsplan og tekniske planer for E39 syd for Stavanger, er involveret i flere rammeaftaler for Statens Vegvesen og Nye Veier, et par broopgaver for Jernbaneverket og har senest vundet opgaven som totalrådgiver på E16 Eggemoen-Olum

Vores viden fra totalentrepriser kan styrke udbudsmaterialet og undgå de huller, som man nogen gange ser, og som kan koste mange penge for bygherren

Theis Tarp Rasmussen, markedschef for Vej og Trafik, NIRAS