Projekt

Overblik er nøglen

Riksveg4 Norge Reduceret

For at få den bedst mulige aftale mellem bygherre og entreprenør kan udbudsmaterialet ikke være for grundigt. Rammen for udvidelsen af Riksveg 4 i Norge skal sættes.

29. juni, 2017
  • Sektorer: Infrastruktur, Miljø
  • Lande: Norge

Hvilket materiale indeholder undergrunden, dér hvor fundamentet til en bro skal plantes? Og hvad betyder en blød undergrund for funderingen? Hvordan slynger vejen sig bedst gennem landskabet? Og hvor skal de i alt otte broer krydse motorvejen?

Hver en brik må vendes og drejes, når udvidelsen af den norske landevej Riksveg 4, eller bare RV4, til firesporet motorvej skal i udbud. Som bygherrerådgiver for projektet og ansvarlig for udbudsmaterialet til totalentreprisen er det rådgiverteamets opgave at have overblikket, så puslespillet bliver lagt rigtigt til den rigtige pris. NIRAS fungerer som underrådgiver for det norske selskab Structor Lillehammer As.

Erfaring med totalentrepriser

I dag er den tosporede RV4 plaget af tung trafik og ulykker. Totalentreprisen lyder på at udvide en strækning på 4,1 kilometer mellem Roa og Gran Grense til fire spor i et nyt tracé – det vil sige, at vejen får et nyt forløb, og den eksisterende vej bliver til en lokalvej. Udvidelsen skal gøre vejen sikrere at køre på.

At udarbejde udbudsmaterialet kræver omfattende forudgående analyser af blandt andet landskabet og undergrunden. Analyserne sikrer et gennemarbejdet udbudsmateriale, som totalentreprenørerne kan give tilbud ud fra. Rådgiverteamet med solid norsk erfaring kombineret med NIRAS’ kompetencer indenfor totalentrepriser fik Statens Vegvesen Region Øst i Norge til at pege på Structor Lillehammer As og NIRAS som de rette til opgaven.

Sikrere vej gennem fjeldet

  • Riksveg 4 (RV4) skal udvides fra tosporet landevej til firesporet motorvej på 4,1 kilometer strækning mellem Roa og Gran Grense.
  • Som bygherrerådgiver skal Stuctor Lillehammer As NIRAS stå for at udarbejde udbudsmateriale til totalentreprisen på projektet.
  • NIRAS fungerer som underrådgiver for Structor Lillehammer As.
  • RV4 er det første totalentrepriseprojekt i området.

Vores viden fra totalentrepriser kan styrke udbudsmaterialet og undgå de huller, som man nogen gange ser, og som kan koste mange penge for bygherren

Theis Tarp Rasmussen, markedschef for Vej og Trafik, NIRAS

Flere norske vejprojekter

RV4-projektet er et af flere, som NIRAS gennem de senere år har vundet indenfor norsk infrastruktur. NIRAS skal udarbejde reguleringsplan og tekniske planer for E39 syd for Stavanger, er involveret i flere rammeaftaler for Statens Vegvesen og Nye Veier, et par broopgaver for Jernbaneverket og har senest vundet opgaven som totalrådgiver på E16 Eggemoen-Olum

Se også