Train in motion on rails
Persontog, som kører 200 km/t, giver støj og vibrationer.

Støj kortlagt ved ny Storstrømsbro

Valgmuligheder ved ny bro understøttet af støjberegninger

Vejdirektoratet og Banestyrelsen opnåede størst mulig fleksibilitet og en god borgerdialog på baggrund af støjberegninger for ny Storstrømsbro.

Støjberegninger for tre forskellige scenarier blev løsningen, da Vejdirektoratet og Banestyrelsen ved en offentlig høring ønskede at give politikerne størst mulig valgfrihed ved konstruktionen af den ny Storstrømsbro.

Mens de fleste fokuserer på selve projektet, dvs. den ny bro, som skal afløse den eksisterende, nedslidte bro, fokuserer de mennesker, som bor tæt på den kommende bro, især på de gener, broen vil skabe i form af støj og vibrationer. Den ny bro skal gøre det muligt for biler og godstog at krydse broen i fuld fart i stedet for som i dag i nedsat tempo, og fuld fart betyder umiddelbart mere støj og flere vibrationer. Dertil kommer generne fra en stærkt øget godstrafik den dag, Femern-forbindelsen måtte åbne.

Reel indflydelse for borgerne

Støjberegninger og simuleringer fra de forskellige scenarier gav Vejdirektoratet og Banestyrelsen optimale muligheder for en imødekommende og nuanceret dialog med de borgere, der berøres af miljøpåvirkningerne fra den ny bro, da den skulle til offentlig høring som et led i en VVM – dvs. en omfattende undersøgelse af påvirkningerne af miljøet. Beregningerne af de forskellige scenarier gav borgerne reel indflydelse, når det gjaldt den konkrete udformning af forbindelsen.

Den nye bro skal gøre det muligt for biler og godstog at krydse broen i fuld fart.

Indflydelse på broens tilslutning

Mens selve broens konstruktion lå fast, var der tre forskellige muligheder for tilslutning af broen i begge ender. I hvert enkelt tilfælde skulle støjen dæmpes med forskelige støjskærme, støjvolde og andre dele af et 500 meter langt tilslutningsstykke, hvor løsningerne tænkte støj fra motorvej og jernbane sammen. De konkrete anlæg og afværgeforanstaltninger var i hvert enkelt tilfælde udformet forskelligt og ville derfor påvirke borgerne forskelligt.

Høringen om broen blev afsluttet i 2015, hvorefter Folketinget vedtog opførelsen af den ny Storstrømsbro i foråret 2016. Broen skal opføres, uanset hvad der måtte ske med opførelsen af Femern-forbindelsen. Storstrømsbroen skal stå færdig i 2022. Broen kommer ca. til at koste 2,4 mia. kr.

Ti computere er en uge om en støjberegning

Støjberegninger er i dag udelukkende noget, der foretages ved hjælp af avancerede modeller, simulationer og beregninger. De gammeldags målinger er alt for tilfældige og upræcise. Støjberegningerne kræver massiv computerkraft, og selv om de foretages af ti sammenkoblede computere fra NIRAS’s serverrum i København og Aarhus, kan en enkelt beregning alligevel tage flere uger at gennemføre.

Derfor skal beregningerne sættes i gang i god tid. Ved blot den mindste unøjagtighed eller regnefejl skal hele beregningen foretages forfra igen.