Nyhed

Ny cykel- og gangbro på tegnebrættet i Aalborg

Lille Langebro 2 002

En ny cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Stigsborg og Østre Havn skal skabe et godt alternativ for de bløde trafikanter i Aalborg. NIRAS står for de supplerende undersøgelser, der skal afdække broens fremtidsudsigter.

12. november, 2019

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere, og som en naturlig konsekvens skyder nye bydele op på begge sider af Limfjorden. For at understøtte det blomstrende byliv og sammenhængen mellem Aalborgs største udviklingsområder er en ny forbindelse til cyklister og fodgængere mellem Stigsborg og Østre Havn nu på tegnebrættet.

Etableringen af en nye cykel- og gangbro skal samtidig understøtte Aalborg Kommunes ambition om at skabe en mangfoldig, grøn og smart by, som hænger sammen, og hvor det er let at komme rundt med bus, bane, cykel eller til fods.  

”Vi har på det seneste været involveret i flere cykel- og gangbroer blandt andet i København. Her har de nye broer haft stor betydning for fremkommeligheden for de bløde trafikanter. Vi håber, at vores arbejde også baner vejen for en bro i Aalborg, der gør livet lettere for fodgængere og cyklister,” siger direktør for Infrastruktur i NIRAS, Carsten Heine Lund.   

Læs mere om broer her. 

To faktorer kan afgøre broens fremtid

NIRAS var i den helt indledende fase af projektet med til at vurdere, om projektet overhovedet kunne lade sig gøre. Nu skal NIRAS dels synliggøre, hvordan forskellige tilvalg og beslutninger påvirker anlægsprisen på broen, dels gennemføre en transportøkonomisk analyse af effekterne af en cykel- og gangbro og inddrage udvalgte interessenter for at afdække broens potentiale og udfordringer.

Særligt to faktorer har betydning for anlægsprisen og dermed fremtidsudsigterne for broen, som NIRAS som udgangspunkt foreslår at etablere som en drejebro med to oplukkelige fag.

For det første hvor stor en kraft eventuel is på Limfjorden vil påvirke bropillerne med – også kaldet islastpåvirkningen. Jo mere kraft der belaster bropillerne, jo mere solidt skal bropillerne dimensioneres.   

For det andet de reelle krav til den gennemsejlingsbredde, der skal til for at skibene kan passere. Skal gennemsejlingsbredden være stor, skal brokonstruktionerne og installationerne, som styrer drejemekanismen til de to fag på broen, være tilsvarende store.

Beregninger skaber grundlag for broens fremtid

”Vi er i fuld gang med at afdække broens udformningsmuligheder og tekniske løsninger. Og med at fastlægge designgrundlag, løsningsmuligheder og den økonomiske ramme for projektet. Vores opgave er at give bygherren det bedst mulige grundlag for at træffe en beslutning om dette spændene projekt,” siger projektchef Rasmus Johannsen.  

De supplerende undersøgelser, der skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt projektet er realiserbart og bidrage til en videre realiseringsplan, strækker sig over de sidste måneder af 2019. Bliver broen en realitet, er det planen, at den etableres som led i byudviklingen af området.

Vil du vide mere?

Charlotte Rostgård Johannsen

Charlotte Rostgård Johannsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2923 8733

Se også