Projekt

Hedensted Spildevand forebygger oversvømmelser og beskytter dyrebar natur

JTH 18089 19

En omfattende separatkloakering i Tørring skal give et mere robust regn- og spildevandssystem med færre oversvømmelser. Det handler også om at mindske overløb og passe på miljøet ved Gudenåens naturskønne udspring.

21. februar, 2022
  • SDG: #6, #11, #13, #14, #15
  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Hedensted Spildevand
  • Tid: 2020-2025

Kommunerne omkring Gudenåen har et ønske om at forbedre miljøtilstanden i det, der kaldes Danmarks eneste flod. Med sine ca. 160 km er Gudenåen Danmarks længste vandløb – en både naturskøn perle og ligeledes en stor udfordring, hvad angår vandhåndtering.

Langs Gudenåens forløb fra udspringet ved Tinnet Krat og til udløbet i Randers Fjord udgør den en oversvømmelsesrisiko for grundejere såvel som landmænd. Og en anden problematik er vandkvaliteten i Gudenåen, som på grund af sit enorme opland ofte er i risiko for overløb, hvor kloakvand ender i åen, når kloakker og renseanlæg må give op under kraftige skybrud.

Den problematik er man i gang med at gøre noget ved i Tørring, som ligger få kilometer sydøst for Gudenåens udspring i Midtjylland. Forsyningsselskabet Hedensted Spildevand har planlagt en separatkloakering af et større opland på ca. 28 ha i byen.

Udfordrende projekt

Med separatkloakering adskiller man regnvand fra spildevand og forsøger dermed at undgå at spilde kapacitet på Tørring Renseanlæg med at rense regnvand, som egentlig ikke behøver det. Det skal minimere overløbsmængderne og desuden nedlægge flere overløbsbygværker, hvorfra der ved større regnhændelser sker overløb til Gudenåen.

På den måde er Hedensted Spildevand i gang med et udfordrende projekt, som består af en separatkloakering på fem etaper, løbende fra 2020-2025, to større forsinkelsesbassiner samt omfattende myndighedsarbejde både i forhold til spildevandsplantillæg og udledningstilladelse.

Målet for projektet er et mere robust regn- og spildevandssystem. Det vil give mindre kloakvand i Gudenåen, færre driftsomkostninger til Hedensted Spildevand og desuden et mere klimasikret system med større sikkerhed for borgerne i området, hvad angår oversvømmelser. Og samtidig vil det være godt for det naturskønne opland ved Gudenåens udspring, hvor der er flere habitat- og Natura 2000-områder.

”Vi har at gøre med en relativ kompleks separatkloakering. Vi finder mange ting i jorden, som vi ikke kendte til i forvejen. Vi har derfor brug for en rådgiver, der er hurtig på tæerne og tænker kreativt, når tingene ikke ser ud, som vi forventede.”

Jesper Mau Kristiansen, projektchef hos Hedensted Spildevand A/S.
Gudenåen Forside

Forsinkelsesbassiner udnyttes rekreativt

NIRAS har som bygherrerådgiver for Hedensted Spildevand rådgivet om projektets anlægstekniske løsninger og varetaget koordineringen imellem bygherre, entreprenør og nødvendige myndigheder. En del af opgaven har også været at sikre de analyser, ansøgninger og tilladelser, som er nødvendige for at kunne udlede regnvand direkte til Gudenåen i fremtiden.

I tidligere projektfaser har NIRAS hjulpet ved at udarbejde udbudsmaterialer samt en saneringsplan for specifikke udløb til Gudenåen og i den forbindelse også leveret en hydraulisk model af systemet.

Hedensted Spildevand er desuden i dialog med kommune og borgere i området om at indtænke rekreative tiltag i forbindelse med forsinkelsesbassinerne, således at disse kan bidrage positivt, hvad angår det visuelle bybillede.

NN 18089 09

Vil du vide mere?

Jacob Kiel Thomsen

Jacob Kiel Thomsen

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 6026 1919

Morten Hass Rasmussen

Morten Hass Rasmussen

Afdelingsleder

Aalborg, Denmark

+45 4299 8351

Se også: