Projekt

Softwarerobotter tjekker bygningsmodeller hurtigt og sikkert

Sgri Softwarerobot

Byggerisektoren kan reducere fejl og mange timers manuelt tastearbejde ved hjælp af robotter. Det er i hvert fald tesen i et nyt pionerprojekt initieret af ConTech Lab og NIRAS, hvor bl.a. Odense Universitetshospital (OUH) for første gang automatiserer BIM-processer.

25. juni, 2023
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

I dag bliver Robotic Process Automation (RPA) typisk anvendt til backoffice-processer såsom administrative opgaver og regnskab. Men ifølge Salman Pey, der er Head of BIM hos NIRAS er potentialet i byggeriet langt større: 

”RPA kan blive en gamechanger i byggeriet, hvor de manuelle arbejdsopgaver stadig fylder meget i hverdagen,” siger Salman Pey. 

Ifølge ham er automatisering en hjørnesten i digitalisering, og der ligger et stort uudnyttet potentiale i at forstå at bruge teknologien til at løse sine opgaver bedre. 

"I takt med at byggebranchen bliver mere data-drevet og digitaliseret, er det helt oplagt at bruge automatisering og begynde at bygge nogle softwarerobotter, der kan gøre hverdagen med nye dokumentationsprocesser og arbejdsgange lettere at overskue," siger Salman Pey.  

Frigivet tid og færre fejl på projekter

I et pionerprojekt mellem ConTech Lab og NIRAS om brug af softwarerobotter til at automatisere BIM-processer har man på Odense Universitetshospital identificeret en rutineopgave, som gentager sig på tværs mange af deres igangværende byggeprojekter. Opgaven opstår i forbindelse med tilsyn eller overlevering og går ud på:  

 
1) at tjekke, om alle bygningsmodeller er opdateret fra en dokumentstyringsplatform (Viewpoint), og  


2) at lægge eventuelle opdateringer ind i det relevante byggestyringsprogram (i dette tilfælde DALUX).  

Opgaven er tidskrævende, og man skal ideelt gennemføre den hver 14. dag på hvert projekt, lyder det fra Dennis Malling, der er IKT-koordinator ved OUH:  

"På et simpelt projekt med få modeller tager det 15-20 minutter, når jeg skal hente nye modeller ned og uploade dem igen andetsteds. Og ideelt ville jeg gøre dette hver 14. dag, fordi aftalen er, at rådgiver skal levere nye modeller hver 14. dag," forklarer han. 

Genkendelig rutineopgave

Sammen med RPA-udviklere fra NIRAS er OUH nu i gang med at undersøge om RPA-teknologien kan bruges til at automatisere denne rutineopgave, da en computer vil være hurtigere end et menneske til at sammenligne lister og identificere uoverensstemmelser mellem platforme og samtidig kan man altså undgå de menneskelige fejl ved at overdrage opgaven til en softwarerobot.  

Leder af NIRAS' RPA team, Sarah Arndt Christensen har været en stor drivkraft i at definere processerne sammen med OUH og påpeger at samspillet mellem BIM og RPA ser ud til at  være en fantastisk kombination: 

"Synergien mellem de to teknologier har åbnet dørene for en helt ny æra af effektivitet og produktivitet inden for byggebranchen," forklarer hun. 

Det handler i følge Sarah om, at RPA kan understøtte BIM ved at automatisere arbejdspocesser relateret til datamigering, modelopdatering og generel projektadministration.

Fordi der i projektet er tale om en genkendelig rutineopgave, vil også mange andre byggevirksomheder kunne drage nytte af automatiseringen i fremtiden:

"Hvis vi kan automatisere processen og sørge for, at de nyeste modeller uploades til DALUX, uden at vi skal gøre dette manuelt, vil vi kunne frigive meget tid og sikre, at de nyeste modeller altid findes på DALUX, så folk ikke bruger gamle modeller," forklarer Dennis Malling.  

Om projektet

  • Løber frem til sommer
  • 2 showcase-virksomheder
  • Målet er en POC, som kan deles med branchen + guidelines til, hvordan man kommer i gang med at bygge sin egen softwarerobot. 

Mindre rutinearbejder frigiver tid til kreativitet 

ConTech Lab arbejder for at sætte eksisterende teknologier i anvendelse i bygge- og anlægsbranchen på nye, smarte måder, og OUH er et oplagt case-eksempel i pionerprojektet, hvor der sættes fokus på potentialer og udfordringer ved RPA i byggeriet.  

"Potentialet af RPA i byggebranchen er stort. Ved at automatisere rutineopgaver som dokumenthåndtering, planlægning og koordinering kan RPA frigøre tid og ressourcer til mere komplekse og værdiskabende aktiviteter," siger Dan Skovgaard Jensen, som er innovationskonsulent i ConTech Lab.

”Desuden vil RPA kunne bidrage til at forbedre nøjagtigheden, minimere fejl og skabe mere effektive samarbejdsprocesser på tværs af forskellige aktører og faser i byggeprocessen” tilføjer han. 

Sarah Arndt Christensen bakker begejstringen op og forklarer, at automatiseringen frigiver tid til at fokusere på kerneopgaver som designoptimering, kvalitetskontrol og problemløsning:

"Ved at udnytte det bedste fra begge teknologier, kan byggebranchen drage fordel af øget effektivitet, bedre datakvalitet og forbedret samarbejde. Det er afgørende for at vi kan møde de udfordringer, der er forbundet med nutidens komplekse byggeprojekter og opnå en mere bæredygtig og produktiv fremtid," siger hun. 

Omvendt kan der også være nogen udfordringer, og her peger Salman Pey f.eks. på skrøbelighed over for ændringer og mangel på kognitive emner.:

”Hvis man foretager ændringer i de applikationer eller systemer, som RPA-bots arbejder med, kan det have indflydelse på automatiseringsprocessen. RPA-bots har heller ikke evnen til at forstå komplekse opgaver, træffe selvstændige beslutninger eller håndtere situationer. Det kræver menneskelig vurdering eller kreativitet, men skal man som rådgiver bruge mindre tid på rutinearbejde, som RPA-boten tager sig af, frigiver det tid til nye og bedre løsninger,” siger Salman Pey. 

Hvad er RPA?

  • Robotic Process Automation (RPA) er en af de hurtigst voksende teknologier i verden. RPA er en softwareløsning, som imiterer en almindelig medarbejders adfærd i sin betjening af virksomhedens IT-systemer. RPA kan altså imitere et menneske og betjene en computer gennem det samme interface, som et menneske bruger.
  • RPA benyttes ofte til administrative opgaver og kendes også som softwarerobotter eller kontorrobotter.   

Vil du vide mere?

Sarah Arndt Christensen

Sarah Arndt Christensen

Project Director - Robotic Automation & Business I

Allerød, Denmark

+45 6089 4942

Se også: