Nyhed

Robotterne kommer! Verdens første fuldautomatiserede sterilcentraler er på vej

Agv 3

Når den nye sterilcentral på Rigshospitalet åbner i 2019, vil det være det første og eneste fuldautomatiserede lager for sterilvarer og pakkeanlæg. NIRAS er totalrådgiver og bruger banebrydende teknologier på Region Hovedstadens nye sterilcentraler på henholdsvis Rigshospitalet og Herlev Hospital.

23. juni, 2015

På hospitaler udgør sterilcentraler et vigtigt element i at sikre effektiv behandling, patientsikkerhed samt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. For at optimere forholdene på disse områder er Region Hovedstaden i gang med at opføre to nye sterilcentraler, som skal dække hele Region Hovedstadens behov for sterile instrumenter. Budgettet er på godt 500 mio. kroner, og de to sterilcentraler forventes at stå færdige i 2018.

Med de nye sterilcentraler centraliseres en lang række arbejdsprocesser, som i højere grad end tidligere baseres på automatiserede processer og robotteknologi. Foruden at optimere patientsikkerheden og arbejdsmiljøet er målet med de nye sterilcentraler at skabe betingelserne for den højest mulige ensartethed og produktkvalitet, øge produktiviteten gennem stordriftsfordele og sikre hurtig tilpasning til nye genbehandlingsformer, medarbejderudvikling og træning m.m.

Slut med tunge løft

Når den første sterilcentral står færdig på Rigshospitalet, vil medarbejdernes arbejdsgang være markant forbedret. Konceptet indebærer automatisering af stort set alle tunge og gentagne arbejdsprocesser ved brug af robotter, mini AGV’er og conveyer-systemer.

”Vi har tidligere set sterilcentraler, hvor forskellige automationsløsninger afskaffede nogle af de manuelle arbejdsgange. Med den nye sterilcentral på Rigshospitalet arbejder vi med en helhedsløsning, hvor de forskellige automationsløsninger hænger sammen som perler på en snor,” fortæller projektleder i NIRAS Kevin Jungløv.

Hvor medarbejderne i dag selv skal bære instrumenterne, vil robotter fra 2018 bære instrumenterne til et højlager for sterilvarer med plads til ca. 11.000 enheder, hvorfra robotter igen vil plukke de varer, som hospitalerne har bestilt i centralen. Dette vil skabe et bedre arbejdsmiljø og reducere risikoen for arbejdsskader.

”Det er vores vurdering, at vi er i færd med at skabe et unikt design i samarbejde med Regionen. Delelementerne er velkendte, men når de sættes sammen af et dygtigt team, skabes et nyt og banebrydende løsningsforslag,” uddyber han.

Banebrydende 3D-simulering

Men hvordan bygger man en fuldautomatiseret sterilcentral, når pladsen er begrænset?

På Rigshospitalet skal sterilcentralen bygges op ad et nyopført parkeringshus og på et meget lille byggefelt. Det betyder, at traditionel etagevis opførelse ikke er mulig, og stiller skærpede krav til planlægningen af bygningens opførelse.

Derfor har NIRAS anvendt en ny simuleringsmetode, der tager udgangspunkt i Revit (program til 3D-modellering) til at teste og detaljere den planlagte opførelse af sterilcentralen. 3D-modellens bygningsdele er i detaljer blevet sammenkoblet med udførelsestidsplanen for byggeriet. Dette gør det muligt at simulere den planlagte opførelse af bygningen i forhold til bl.a. den afsatte plads og tid.

”Hele bygningen er designet og modelleret i 3D, så det var oplagt at anvende modellen og kombinere den direkte med tidsplanen for at undersøge, om det overhovedet var muligt at opføre bygningen med de ydre afgrænsninger. Det viste sig, at planlægningen holdt, imens simuleringen gav anledning til en del detail-spørgsmål, som vi ikke havde fået vendt i første omgang. Og dermed kom udbudsmaterialet til at fremstå knivskarpt,” fortæller Kevin Jungløv.

Vil du vide mere?

Michael Møller

Michael Møller

Udviklingschef

Allerød, Denmark

+45 2960 0618

Se også