Projekt

Styr på byggedata for Danmarks største hospitalsbyggeri

Thorsten Falk Jensen Tfj Ns 07649 Reduceret

Kvalitetssikrede byggedata hjælper Aarhus Universitets Hospital med at drifte og vedligeholde den store bygningsmasse på bedste vis i fremtiden.

12. september, 2017
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

Nogen ser et topmoderne supersygehus. Andre ser byggedata for 500.000 m2 bygninger, 48 delprojekter, 256 entrepriser og 600 fagmodeller.

Aarhus Universitets Hospital (AUH) i Skejby er et helt nyt universitetshospital, der bygges sammen med hospitalet i Skejby. Det er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeplads, og Region Midtjylland har sikret sig, at vigtig viden om det komplekse byggeri ikke går tabt i overgangen fra byggeri til drift.

Da byggeprojektet blev afleveret, gjaldt det også dokumentationen. Byggedataene kan fremover bruges til sikre en effektiv drift og vedligehold af bygningerne, og sikre sig, at dataene er søgbare, strukturerede og tilgængelig for alle i driftsorganisationen.

Overblik over dataleverancen

Til at afklare:

  • hvilke data, Region Midtjylland havde brug for
  • hvilke data, der var relevante for driften af hospitalet og
  • hvilke data, der er lovkrav om

var NIRAS rådgiver og tog aktiv part i arbejdet.

Herfra sikrede NIRAS de rigtige grænseflader mellem projekt og drift internt i faserne. Til sidst stod NIRAS sammen med bygherren for at få det kommunikeret til projekts parter, sørgede for at det skete og kontrollerede, at det skete. 

Stor besparelse ved komplekse byggerier

NIRAS’ ydelse ’Digital Aflevering’ henvender sig til byg- og driftsherre i både offentlige og private virksomheder samt entreprenører, der håndterer et større antal entrepriser. Jo større bygningsporteføljen og bygningskompleksiteten er, desto større kan besparelsen være ved at systematisere data.

Dataudfordring

Der produceres en stor mængde data i et byggeprojekt. NIRAS sikrer, at disse data skaber værdi for driftsorganisationen ved, at de rent faktisk afleveres, og at det sker i tilstrækkelig og kvalificeret omfang.  Et vigtigt element er at skabe forståelse hos rådgivere, entreprenører og leverandører for vigtigheden af digital modtagelse/overdragelse.

Vil du vide mere?

Thorsten Falk Jensen

Thorsten Falk Jensen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4810 4664

Se også