Saby factory seen from above
Sæby Fiske-Industris byggeri af en ny makrelfabrik giver mulighed for at skrue op for produktionen.

Ny makrelfabrik for Sæby Fiske-Industri A/S

Ny fabrik sikrer fremtiden for Sæby Fiske-Industri

NIRAS er rådgiver på en ny fabrik, der opføres i præfabrikerede betonelementer og producerer ca. 75 mio. dåser makrel om året.

A/S Sæby Fiske-Industri er eneste udbyder af makrel på dåse, der er produceret i Danmark. På årsbasis produceres mellem 97-105 millioner dåser, hvoraf godt 85 procent eksporteres til supermarkedskæder i Europa. I 2014 havde A/S Sæby Fiske-Industri en omsætning på 433 mio. kr.

NIRAS har igennem de sidste 40 år løbende udført ingeniørrådgivning for Sæby Fiske-Industri og senest i forbindelse med, at firmaet opfører en ny makrelfabrik på i alt ca. 13.500 m².

Man bygger fabrikken i præfabrikerede betonelementer, og på tre produktionslinjer skal den kunne producere ca. 75 mio. dåser makrel om året. Medarbejderne kan se frem til velfærdsfaciliteter ovenpå dele af fabrikken.

Den nye fabrik giver også plads til yderligere to produktionsudvidelser i årene, der kommer. I første omgang bruger vi kun en del af de 13.500 ekstra kvadratmeter. Fabrikken er således i høj grad med til at fremtidssikre Sæby Fiske-Industri.

Henrik Mikkelsen, Sæby Fiske-Industri over for food-supply.dk

NIRAS har stået for:  

 • Myndighedsbehandling (ansøgning om byggetilladelse, herunder afklaring af miljø- og brandforhold)
 • Forsyningsmyndigheder, afklaring og ansøgninger om tilslutning til kloak-, vand-, varme- og el-forsyning
 • Indeklima og energilayout samt udførelse af energiberegninger
 • Udførelse af projekt i Revit (3D)
 • Koordinering af levering og indbygning af procesudstyr
 • Projektering af fundamenter til direkte fundering
 • Funktionsudbud af betonelementer

Derudover projektering af:

 • kloakinstallationer
 • afløbsinstallationer
 • vand- og varmeinstallationer
 • ventilation inkl. procesventilation
 • røgventilationsanlæg
 • kraftinstallationer
 • belysningsanlæg
 • automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA)
 • nødbelysningsanlæg

Byggeriet forventes færdigt i 2016, og indtil da indeholder aftalen:

 • Byggeledelse
 • Projekteringopfølgning under udførelse
 • Udførelse af tilsyn og tekniske installationer og konstruktioner

NIRAS har også haft ansvaret for bygherrerådgivning, projektering, byggeledelse og tilsyn på diverse udvidelser og ombygninger.