Projekt

Kolding Kommune fik en landskabsanalyse, som bringer potentialer i spil

Peger Kolding

Besigtigelse af landskabet ifm. landskabsanalysen er gennemført med projektgruppen i Kolding Kommune for at sikre ejerskab til analysen.

En landskabsanalyse har givet forvaltning, politikere og borgere i Kolding Kommune en fælles forståelse for landskab, som skaber synergi og merværdi.

13. december, 2021
  • SDG: #11, #15
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Kolding Kommune

I Kolding Kommune er man bevist om, at landskabet er meget varieret og har forskelligt potentiale for at skabe synergi og merværdi. I 2021 afsluttede NIRAS’ specialister arbejdet med at udføre en analyse af landskabet, som tilvejebringer den viden, der skal til for at bringe landskabet i spil.

Analysen af kommunens landskab har ført til, at kommunen er inddelt i 21 landskabsområder, der hver især er beskrevet og vurderet, ligesom der til hvert landskabsområde er formuleret en række anbefalinger til, hvordan hensynet til landskabet kan varetages i relation til andre interesser i det åbne land.

Landskabsanalyse giver fælles forståelse

Resultaterne fra analysen er formidlet i DKplan, der har en ensartet og systematisk opbygning og dermed fungerer som opslagsværk til brug for kommunens planlæggere og sagsbehandlere.

Analysen er formidlet med tekst, billeder, grafik samt kort og henvender sig til en bred målgruppe. Den primære målgruppe er først og fremmest kommunens forvaltning, men analysen henvender sig også til politikere og borgere med henblik på en fælles forståelse af kommunens landskab.

”Landskabsanalysen har givet os et solidt og sammenhængende vidensgrundlag, som både vil kvalificere vores sagsbehandling og give os mulighed for at arbejde strategisk med kommunens landskaber.”

Anne Buur Ogilvie, By- og landskabsplanlægger, Kolding Kommune.

Input til landsbyfællesskabsplaner

Den viden om landskabet, som analysen har tilvejebragt, bruges blandt andet i arbejdet med landsbyfællesskabsplaner. Her skal kommunen og landsbyernes borgere kende til landskabets forskelligheder, værdier og potentialer i dialogen om og planlægningen af eksempelvis sammenhænge mellem landsbyer og udvikling af de enkelte landsbyer.

Udviklingsområder til byudvikling i kystnærhedszonen

Analysen af landskabet har medvirket til at pege på områder inden for kystnærhedszonen nord for Kolding Fjord, hvor det ud fra et landskabeligt perspektiv er muligt at udpege udviklingsområder med henblik på byudvikling.

”Landskabsanalysen stiller skarpt på de enkelte landskabers særlige kendetegn og kvaliteter.”

Hanne Brendstrup Nielsen, chefkonsulent for landskab, NIRAS.

Udpegning af udviklingsområder kan ske, hvor der blandt andet ikke er landskabsinteresser. I analysen af landskabet inden for kystnærhedszonen er der lagt vægt på at vurdere, om landskabet er orienteret mod kysten, om det fremstår særligt karakteristisk og om det har en særlig landskabelig oplevelsesværdi. Det er alle forhold, der medvirker til, at landskabet er omfattet af landskabsinteresser.

Revision af kommuneplanens landskabstema

Den opdaterede viden om kommunens landskab danner forudsætninger for at kunne revidere kommuneplanens udpegninger af og retningslinjer for bevaringsværdige landskaber samt større sammenhængende landskaber.

Landskabsanalysen danner også input til revision af andre temaer, hvor viden om landskabet kan være med til at skabe synergi og merværdi.

Vil du vide mere?

Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne Brendstrup Nielsen

Ekspertise- og markedschef, Åben Land

Aalborg, Denmark

+45 9630 6505

Se også: