Projekt

Prisvindende biogasanlæg bringer Færøerne tættere på klimamål

Bakkafrost Biogas DK

Én af de førende producenter af kvalitetslaks på Færøerne har prioriteret at investere i bæredygtighed og cirkulære løsninger. Virksomheden Bakkafrost har opført det første biogasanlæg på Færøerne.

23. marts, 2021
  • SDG: #7, #12
  • Sektor: Energi
  • Lande: Færøerne
  • Donor: Bakkafrost
  • Klient: Bakkafrost

’FÖRKA’ betyder ’at flytte’ eller ’at forandre’ på færøsk. Og det er lige netop, hvad det første biogasanlæg på Færøerne af samme navn vil gøre. Det skal nemlig årligt omdanne op mod 100.000 ton bioaffald til varme og energi, hvilket vil bringe Færøerne tættere på sit mål mod 100 procent elektricitet fra vedvarende energikilder i 2030.

Det nyligt åbnede biogasanlæg, FÖRKA, vil gøre lakseproducenten Bakkafrost i stand til at udnytte organisk affald fra deres egen lakseproduktion samt fra landbrugssektoren til at generere klimavenlig varme og energi. På Færøerne stammer halvdelen af elektriciteten fra fossile brændstoffer, og ligesom resten i af verden er Færøerne også præget af et ønske om en grøn omstilling både inden for affaldshåndtering, energi- og fødevareproduktion.

11,000 ton

Så meget CO2 vil det nye anlæg spare årligt.

Det nye biogasanlæg bidrager til en grøn omstilling både inden for landbrug og produktion af laks, el og varme. Det sker ved at omdanne affald til genanvendelig energi og recirkulere næringsstofferne tilbage til landbrugsjorden. Det giver synergier, som blandt andet har resulteret i, at Bakkafrost vandt Business Initiative-prisen i 2019 for projektet.

Ikke alene er elektriciteten og varmen fra anlægget til fordel for klimaet. Den er også konkurrencedygtig på markedet. Den primært diesel-baserede elproduktion på Færøerne har resulteret i høje priser på el fra alternative produktionskilder, hvilket gør Bakkafrost i stand til at sælge sin overskydende energi til de færøske elselskaber og varmen til fjernvarmenettet i Tórshavn. Bakkafrost forventer at levere klimavenlig el til ca. 1.900 færøske husstande og varme til yderligere 400.

Erfaringsbaserede løsninger

NIRAS var i samarbejde med SMJ Rådgivende Ingeniører rådgiver på projektet og bidrog blandt andet til udbudsmateriale, forhandlinger og ansøgninger til miljøgodkendelser. NIRAS bistod både med ekspertise inden for biogasproduktion i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet samt beregning af støj- og lugtgener i forbindelse med miljøgodkendelsen.

På FÖRKA bliver fiske- og kvæggylle i kombination med døde fisk omdannet til energi. Denne sammensætning af biomasse adskiller sig fra mere traditionelle sammensætninger, som ofte består af kvæg- og svinegylle blandet med organisk industriaffald. En primær opgave var derfor at tilpasse anlægget til denne specielle type biomasse og de krav, der er til hygiejnisering af produkterne.

Sådan en løsning er ikke noget, man bare lige kan regne sig frem til. Det kræver derimod erfaringsmæssig viden om procestemperaturer, organisk belastning og kvælstofindhold for at sikre, at anlægget er tilpasset de procesmæssige betingelser og lever op til de hygiejniske krav, så det afgassede produkt kan recirkuleres til landbrugsjorden. En viden som NIRAS har opbygget gennem mere end 35 års erfaring på området.

Et bæredygtigt alternativ til havbrug

På FÖRKA starter den bæredygtige proces allerede i forbindelse med lakseproduktionen hos Bakkafrost, hvor slam samles op og anvendes i biogasproduktionen. I modsætning til havbrug har landbaseret fiskeopdræt både minimal indvirkning på miljøet og potentialet til at være CO2-negativt, da det giver mulighed for at opsamle og udnytte al den fiskegylle, som ellers havde været spildt i havet.

Derudover giver anlægget mulighed for at bibeholde og recirkulere værdifulde næringsstoffer tilbage til landbrugsjorden. FÖRKA forventes at producere 40.000-45.000 ton naturlig gødning om året, som vil blive redistribueret til landbrugssektoren på Færøerne. På den måde nedsættes behovet for at importere gødning, hvilket yderligere bidrager til et reduceret CO2-udslip.

Alt i alt forventes FÖRKA årligt at omsætte 100.000 ton bioaffald og derigennem spare et CO2-udslip på hele 11.000 ton om året. FÖRKA giver for fremtiden Bakkafrost mulighed for at udvide mængden og sammensætningen af biomasse og dermed yderligere øge de bæredygtige gevinster, som anlægget bringer til både Færøerne og klimaet.

Sådan fungerer det

  • Når biomassen er bragt ind på anlægget, foregår processen, ligesom den gør i naturen – blot en hel del hurtigere.
  • Den hurtige nedbrydningsproces giver mulighed for at opsamle og udnytte den producerede biogas, der består af metan og CO2.
  • Den producerede metan er en vedvarende energikilde og bliver via en gasmotor omdannet til el- og varmeproduktion.
  • Når processen er færdig, kan den efterladte, næringsrige biomasse efterfølgende anvendes til gødning.

Kontakt

Hans Henrik Hansen

Hans Henrik Hansen

Ingeniør

Aarhus, Denmark

+45 8732 5824

Anne Seth Madsen

Anne Seth Madsen

Senior projektleder, Civilingeniør

Aarhus, Denmark

+45 8732 3291

Se også: