Projekt

Sprængning gav sikker nedrivning i Rødovre

Building Block Blasting Demolition Rodovre Denmark

Boligforeningen AAB fik sikker nedrivning af to gamle højhuse i Rødovre. De mange risici blev løst effektivt og endda billigt.

6. marts, 2017
 • SDG: #12
 • Sektorer: Miljø, Infrastruktur
 • Lande: Danmark

Da to højhuse på 13 og 15 etager i 2012 blev revet ned ved hjælp af sprængning i Rødovre, var der mange risici for mennesker og miljø at håndtere. Sprængning blev valgt som nedrivningsmetode, fordi der var risiko for, at bygningerne ville kollapse ved andre metoder. Sprængning ville minimere sikkerhedsrisiciene for nedrivningsarbejderne og for beboerne i nærområdet ved nedrivningsarbejdet. Bygningerne blev miljøsaneret inden sprængningen.

Fra huse til genanvendeligt byggeaffald

Husene blev med sprængningen forvandlet til genanvendeligt byggeaffald. Der var brugt det miljøskadelige stof PCB i husenes udvendige grønne maling, og der var asbest og også andre miljøskadelige stoffer at håndtere flere steder i bygningerne. De miljøfarlige stoffer og byggematerialer skulle fjernes før sprængningen.

PCB afrenset inden sprængning

Opgaven blev løst ved inden sprængningen ved en miljøsanering at afrense den PCB-holdige maling fra facaderne og fjerne asbestholdige byggematerialer mv.

Derudover blev bygningerne strippet for døre, vinduer, sanitet, gulvbelægninger osv. Herefter var det muligt at genanvende den resterende del af bygningerne, som bestod af de rå betonkonstruktioner.

Sprængning ville minimere sikkerhedsrisiciene for nedrivningsarbejderne og for beboerne.

Penge sparet på lokal genanvendelse

Da det lykkedes at genanvende halvdelen af betonbrokkerne fra bygningerne lokalt som opfyld af hullerne efter kældrene, var den samlede løsning med til at sikre den mest prisbillige løsning. For ved denne genanvendelse blev der sparet et betydeligt beløb til at bortskaffe betonen og til indkøb og transport af de råstoffer, der alternativt skulle have været anvendt.

Selve sprængningen var kun en lille del af nedrivningsopgaven, men uden tvivl den mest spektakulære. NIRAS var teknisk rådgiver for boligforeningen AAB igennem hele processen, og op til sprængningen blev der arbejdet intenst for at sikre, at beregningerne af nedrivningerne ville holde stik.

Risikoen for ukontrolleret kollaps af de to højhuse, der blev opført i hhv. 1954 og 1956, havde gennem flere år været genstand for megen debat.

Sprængningen af højhusene i Rødovre

Meget omfattende miljøsanering

Bygningsmaterialer, hvor indhold af miljøskadelige stoffer er fjernet:

 • Facader og svalegange med PCB-holdig maling
 • Termoruder med potentielt PCB-holdig forseglingslim
 • Fuger med klorparaffiner
 • Vinduer med blyholdig maling
 • Fliser med blyholdig glasering
 • Fliseklæber med asbest
 • Ventilationsskakte med asbest
 • Affaldsskakte med asbest
 • Rørbøjninger med asbest
 • Pakningssnore med asbest
 • Tagpap med asbest
 • PVC-holdig plast

Diverse elektronik mv.

Vil du vide mere?

Solvejg Qvist

Solvejg Qvist

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 4810 4381

Se også