Projekt

Miljøgodkendelse vigtig for ny biomasseblok på Asnæsværket

Dscn0979

DONG Energy fik miljøgodkendelse efter effektiv proces for basistilstandsrapport. Det er en af forudsætningerne for at kunne etablere ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket.

3. juli, 2017
  • Sektor: Byggeri, Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: DONG Energy

DONG Energy har med en miljøgodkendelse fået banet en vigtig del af vejen for opførelsen af en ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket ved Kalundborg. Godkendelsen er givet efter en hurtig og effektiv proces bl.a. på baggrund af en basistilstandsrapport udarbejdet af NIRAS, og godkendelsen er en af flere forudsætninger for, at DONG Energy kan opføre ny biomasseblok.

Den ny blok skal fyre med træflis og udgøre kernen i et nyt kraftvarmeanlæg, som skal forsyne virksomhederne Novo Nordisk og Novozymes samt Kalundborg Forsyning – og dermed Kalundborg Kommune – med grøn fjernvarme og strøm. Blokken skal være driftsklar i 2019, hvor det forventes, at Asnæsværkets to eksisterende kulfyrede blokke  udfases som et led i DONG Energys strategi om at stoppe med at bruge kul i 2023 for gå over til en bæredygtig energiproduktion.

Miljøfarlige kemikalier

Selv om træflis i sig selv ikke udgør nogen fare for forurening af miljøet, skal der ved drift af den ny blok anvendes olie til opstart, kemikalier til vedligehold og dieselolie til dozere – terrængående lastbiler – på flislageret. Dermed vil der på den ny kraftværksblok blive brugt kemikalier, som eksempelvis ved mulighed for spild kan være farlige for jord og grundvand.

Sagen skåret til

Den obligatoriske basistilstandsrapport blev udarbejdet og godkendt efter en hurtig og effektiv proces, der tog ti måneder, på trods af at der kom ændringer til projektet undervejs. NIRAS skar sagen til, så basistilstandsrapporten kun omfatter de aktiviteter, der er dækket af den nye miljøgodkendelsen, hvilket har medført en hurtig sagsbehandlingstid.

Asnæsværkets produktion forventes i fremtiden at blivemindre end i dag, fordi dele af den nuværende produktion med tiden bl.a. erstattes af vindenergi.

Mange virksomheder skal have en basistilstandsrapport

Kravet om basistilstandsrapporter i forbindelse med miljøgodkendelser er kommet ind i dansk lovgivning som følgelovgivning til EU-regler I 2013.

Virksomheder oplever stadigvæk ofte regelsættet som nyt og svært gennemskueligt. Formålet med rapporten er at afklare, om en virksomhed anvender kemikalier, der er farlige for jord og grundvand, hvis de fx spildes eller håndteres uhensigtsmæssigt.

Behovet for miljøgodkendelse og evt. basistilstandsrapport kan fx opstå, hvis man planlægger at starte en ny virksomhed, eller hvis man udvider produktionen på en eksisterende virksomhed. Miljøgodkendelsen får man ved at udarbejde en ansøgning til myndighederne, som evt. skal være bilagt en basistilstandsrapport, der over for myndighederne beskriver basistilstanden for jord og grundvand.

Vil du vide mere?

Astrid Zeuthen Jeppesen

Astrid Zeuthen Jeppesen

Forretningschef

Allerød, Denmark

+45 2141 8325

Mette Tjener Andersson

Mette Tjener Andersson

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 8873 5466

Se også