Projekt

Med på holdet, der skal bygge Autismecenter Fredericia

ACF 01

Illustrationer: Ginneruparkitekter

Region Syddanmark har valgt Dansk Boligbyg som totalentreprenør på det 2.800 kvadratmeter store autismecenter, der skal opføres som et DGNB-Guld-certificeret byggeri. Med på projektet er Ginneruparkitekter og NIRAS.

20. september, 2022
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Dansk Boligbyg

”Det er en stor glæde for os, at vi har fået denne spændende opgave. Vi har brugt det meste af et halvt år sammen med vores arkitekt og ingeniør på at sammensætte den bedst mulige løsning for det nye center,” siger Jes Møller Jensen, som er afdelingsleder hos Dansk Boligbyg i Horsens.

”Det er et projekt, vi er meget stolte af at medvirke til. Der bliver stillet store krav til alle former for indeklima, herunder lydisolering mellem de enkelte rum og rumklang, samt på temperatur og luftkvalitet. Der skal være masser af dagslys med gode lysindfald, der byder de følsomme beboere velkommen,” siger ingeniør Niels Bunk Jespersen fra NIRAS.

”Vi ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med bygherre og totalentrepriseteamet om et på alle plan meningsfyldt projekt. Vi skal skabe sunde og understøttende boliger, der kan bidrage til bedre livskvalitet for borgere med autisme og som samtidig tager vidtgående hensyn til miljø og klima,” siger Trine Mouritsen fra Ginneruparkitekter.

Det første DGNB-Guld-certificerede byggeri i regionen

”I valget af totalentreprenør har økonomien vægtet 40 procent, mens andre parametre som organisation, kompetencer og ikke mindst gode referencer og erfaring med DGNB-Guld-certificering også har haft stor betydning. I Region Syddanmark er autismecentret det første certificerede byggeri, vi skal opføre med DGNB Guld certifikat,” siger Leif Nielsen, som er bygherrerådgiver i Bygningsafdelingen hos Region Syddanmark. Han tilføjer:

”Det er vedtaget, at al fremtidigt byggeri over 2,5 mio. kr. i regionen skal DGNB Guld certificeres, så det er noget, vi kommer til at arbejde rigtig meget med. Her har vi oplevet, at Dansk Boligbyg giver rigtig god sparring om, hvordan vi samler points til certificeringen af Autismecenter Fredericia.”

Autismecentret DGNB-Guld-certificeres

Bæredygtighed tænkes ind i alle dele af byggeriet, dets opførelse og den fremtidige drift.

”For at opnå størst mulige bæredygtighed opføres centeret som et rent træbyggeri. Byggeriet beklædes med resttræ fra produktionen af varmebehandlede profilbrædder, og samtidig beklædes der med faldende længder. Det minimerer spild og understøtter samtidig driften af bygningen, da man nemt kan udskifte et berørt bræt uden at det påvirker designet,” siger arkitekt Trine Mouritsen.

Opførelsen af det nye autismecenter forventes at gå i gang i februar 2023, og byggeriet skal afleveres til Region Syddanmark i april 2024.

Plads til 21 beboere og personalet
De 2.800 kvadratmeter, som skal opføres, kommer til at bestå af en boligdel med tre boliggrupper. Desuden bygges tre fritliggende boliger, en centerbygning, et personalehus samt et beskæftigelseshus der skal understøtte beboernes daglige aktiviteter.

Det nye centers bebyggelse kommer til at indeholde 21 boliger, et beskæftigelses- og personalehus samt en centerbygning til administrativt personale med tilknyttede kursusfaciliteter. Det hele er omkranset af et flot parkanlæg. 
Det nye centers bebyggelse kommer til at indeholde 21 boliger, et beskæftigelses- og personalehus samt en centerbygning til administrativt personale med tilknyttede kursusfaciliteter. Det hele er omkranset af et flot parkanlæg. 
ACF 02
Eftersom centret – på nær de præfabrikerede badeværelser – kommer til at bestå af træ fra yderst til inderst, bliver centrets indretning meget fleksibel og kan tilpasses den konkrete sammensætning af beboere.

Vil du vide mere?

Niels Bunk Jespersen

Niels Bunk Jespersen

Projektdirektør

Aarhus, Denmark

+45 8732 3320

Se også: