Projekt

Historiske Hotel Ascot i hjertet af København får 104 nye værelser

Ascot Hotel

Husarkitekt Peter Hammer har sammen med bygherrer HH Ejendomsinvest ApS vægtet at udnytte de unikke rammer optimalt i bestræbelserne på at give hotellets gæster andet og mere end et sted at sove. Foto: Kristine Funch

Med dyb respekt for den ældre ejendoms særegne historie som badeanstalt i starten af 1900-tallet er NIRAS totalrådgiver på ombygning og totalrenovering af hotellet.

14. september, 2021
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Hotel Ascot

I et hotel, der overalt bærer tydeligt præg af sin fortid som offentlig badeanstalt bl.a. i form af klassiske relieffer med bademotiver, lægger man stor vægt på at udnytte de unikke rammer optimalt i bestræbelserne på at give hotellets gæster andet og mere end et sted at sove.

I et meget tæt samarbejde med bygherren HH Ejendomsinvest ApS er NIRAS totalrådgiver på ombygning af den del af hotellet, som består af en funkisbygning fra 1930'erne i seks etager. Der er tale om en totalrenovering, hvor alle etager ”strippes” til de bare vægge og etagedæk, hvorefter man nyindretter 104 nye værelser. Det er hotellets arkitekt Peter Hammer, der har udtænkt ombygningen.

Hotellet bærer overalt tydeligt præg af sin fortid som offentlig badeanstalt bl.a. i form af klassiske relieffer med bademotiver. Foto: Kristine Funch.

Derudover ombygges en række hotellejligheder til nye hotelværelser. Alt sammen foregår, mens caféer og restauranter i stueetagen holder fuldt åbnet for gæster under ombygningen.

Hoteller tæller to bygninger

Hotellet består bl.a. af en ældre ejendom fra starten af 1900-tallet, som er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3 og en bygning fra 1930’erne - begge på seks etager.


I ejendommen fra 1900-tallet skal foyeren bl.a. ombygges, og der skal bygges nye hotelværelser i et eksisterende trapperum. Dette areal svarer til ca. 600 m2. De ca. 3.000 m2 i bygningen fra 1930’erne skal bygges om fra hotellejligheder til hotelværelser.


Der er udført omfattende miljøsanering af ejendommen, da der undervejs bl.a. er fundet asbest skjult i konstruktioner og bygningsdele.

Byder på uforudseelige udfordringer

Som det ofte er tilfældet ved omfattende renovering og ombygning af ældre ejendomme, byder projektet med jævne mellemrum på uforudseelige udfordringer, der medfører omprojektering og ændring af løsninger. F.eks. er der undervejs konstateret voldsom korrosion i stålkonstruktioner, bl.a. i bygningens karnapper, der derfor må udskiftes.

Udfasning af den gamle badeanstalts hoved- dampanlæg

NIRAS har også stået for at projektere og planlægge udfasningen af hoveddampanlægget og tilhørende decentraler for Badeanstaltens damplaug, der dækker flere bygningsejere og et samlede grundareal på ca.12.000m2 handel. NIRAS stod også for at koordinere og planlægge nedlukningen af dampforsyningen og for at etablere to nye fjernvarmevarmecentraler for Hotel Ascot.

"Det er en virkelig interessant opgave, fordi alle vores ingeniørkompetencer i den grad har været i spil. Fra de indledende projekteringsfaser med idéoplæg hen over program for hele renoveringen med beskrivelser af alle arkitekt- og ingeniørdiscipliner samt overslag på anlægssummen. Vi har stået for projektering, fagtilsyn, projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse"

Dennis Olsen, markedsdirektør for byggeri i NIRAS

I en ende af bygningen nedrives trappeskakten i hele bygningens højde, hvor der i stedet bl.a. støbes en ny elevatorskakt. Et ganske omfattende indgreb i de bestående bygningsdele.

Alle ingeniørkompetencer i spil

NIRAS er totalrådgiver på den spektakulære ombygning og renovering, der omfatter rådgivning i alle ingeniørdiscipliner herunder brand, bærende konstruktioner, VVS, el og akustik.

Ombygningen sluttede i 2020.
Arkitekten er Peter Hammer med ERIK arkitekter som underrådgiver.

Vil du vide mere?

Torben Henriksen

Torben Henriksen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 6039 4497

Se også