Projekt

Avanceret boreteknik kostede under en fjerdedel

Geoprobe In The Forest

Region Sjælland fik et billigere og bedre resultat ved at benytte den nyeste teknologi til kortlægning af forurening.

  • Sektor: Miljø, Data & Digitalisering

Det kostede under en fjerdedel og gav mange flere data, da Region Sjælland besluttede sig for at benytte en Geoprobe® og dermed den nyeste teknologi til at kortlægge en omfattende og kompleks grundvandsforurening på en industrigrund i Nykøbing Falster.

Prøver for hver to cm

NIRAS’ dedikerede boreteam rykkede ud i flere omgange og satte undervejs ny rekord i, hvor dybt man kan bore med den lille avancerede borerig. 47,78 meter nåede boreriggen ned i, og for hver boring udtog den et stort antal prøver. Boreriggen blev både brugt til at kortlægge forureningen ved at udtage mange vandprøver fordelt over hele boredybden og til detaljeret at belyse den hydrauliske ledningsevne.

Under sidstnævnte boringer udtog Geoproben prøver og gav data for hver to cm, borerøret bevægede sig nedad.

Kortlægning af en kompleks og omfattende forurening af jord eller grundvand er både kostbar og vanskelig. Men det er et nødvendigt første skridt for bl.a. at forstå hydrogeologien og forureningsudbredelsen – altså hvorledes strømningsforholdene er, og hvordan forureningen spredes igennem jordlagene.

Kortlægning af en kompleks og omfattende jordforurening eller grundvands-forurening er normalt både kostbar og vanskelig

Traditionel boring ville koste det firdobbelte

Forureningen på grunden stammer fra en produktion af metalvarer, og den har vist sig at have spredt sig meget dybt ned og ud over et meget stort areal – langt ud over industrigrundens område. Da undergrunden består af blødt, uhærdet kridt, kan den traditionelle og meget kostbare teknik med at udtage borekerner i hele forureningens dybde ikke anvendes. For så snart kridtmaterialet kommer op af borehullet, fremstår det som en slags vælling, hvor man ikke kan identificere, hvordan vandet faktisk strømmer.

Overblik over vores udstyr

Ønsker du et overblik over præcist hvilket udstyr, vi tilbyder i forbindelse med kortlægning af forurening, kan du få et overblik i vores faktablade herunder:

Se faktablad Teknisk overblik over vores analyseudstyr

Se faktablad Miljøundersøgelser med Geoprobe-udstyret er hurtigere, billigere og bedre

Vandprøvetagningen med Geoproben har gjort det muligt at få belyst forureningen over dybden hurtigere og billigere end ved traditionelle filtersatte boringer. På en enkelt dag er der udtaget minimum 10 vandprøver i en enkelt boring, mens etablering af en traditionel boring til samme dybde ville tage adskillige dage og koste omkring det firdobbelte. Derudover kan der typisk ikke udtages vandprøver i mere end 2-3 niveauer i traditionelle filtersatte boringer, hvor Geoproben kan tage lige så mange, der er behov for.

Nu kan forureningen håndteres

Ved hjælp af denne teknologi er forureningen af industrigrunden i Nykøbing Falster kortlagt. I 2017 vil Region Sjælland på baggrund af den viden beslutte, hvordan forureningen skal håndteres.

Vil du vide mere?

Lars Prinds Hedegaard

Lars Prinds Hedegaard

Projektleder - Geoprobe

Allerød, Denmark

+45 2141 8341

Anders G. Christensen

Anders G. Christensen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2141 8330

Se også