Projekt

Grønland kan bryste sig af et avanceret lamme- og fåreslagteri

NIRAS stod for samtlige aspekter af masterplan, design og planlægning, da Neqi A/S gennemmoderniserede sit lammeslagteri i Narsaq i det sydlige Grønland. Slagteriet er nu Grønlands mest moderne og lever op til EU’s krav for avancerede slagterier og kødforarbejdning.

NIRAS har en lang og vidtfavnende historie i Grønland, herunder ikke mindst med projekter inden for fødevareindustrien. Det var derfor nærliggende, at Neqi A/S valgte NIRAS til at modernisere et 6.000 m² slagteri til får og lam.

Grønlandske får og lam er internationalt anerkendt for kødkvaliteten, og det internationale fokus på det nordiske køkken har medført øget fokus på grønlandsk lamme- og fårekød.

Imidlertid betød den stigenge efterspørgsel også, at produktionsfaciliteterne på slagteriet skulle udbygges og moderniseres.

6.000 m²

slagteri til får og lam

NIRAS stod for masterplan og alle designelementer

Med sin omfattende ekspertise inden for føde- og drikkevaresektoren var det oplagt at NIRAS forestå samtlige elementer og facetter i projektet til 60 mio. DKK.

”Vi har igennem mange år lavet en række Food & Beverage projekter på Grønland, så vi har et indgående kendskab til de lokale forhold og de særlige udfordringer. Med vores internationale ekspertise kan vi samtidigt sikre, at slagterier og andre fødevareanlæg på Grønland lever op til de højeste internationale standarder,” siger Kenth Kjærsgaard, der som Head of Department i NIRAS ledte slagteriprojektet i Narsaq. 

Kenth Kjærsgaard understreger, at NIRAS på denne vis kan bidrage til at sikre en virksomhed som Neqi A/S lettere adgang til udenlandske markeder, og at en investering i nye produktionsanlæg derfor kan skabe øget værdi for grønlandske fødevareproducenter.

EU standarder og kort produktionsperiode

Neqi A/S’ slagtning og produktion af lam og får i Grønland sker inden for en relativt kort periode hvert efterår, hvor slagteriet modtager dyr fra 40 fåreavlere i den sydlige del af Grønland.

I slagteperioden, der varer ca. fra midten af september til starten af november, beskæftiger virksomheden omkring 80 personer. Derudover har Neqi A/S ca. 25 medarbejdere fast ansat uden for sæsonen.

Moderniseringen af Neqi A/S’ slagteri har medført, at faciliteterne nu lever op til EU’s krav og standarder for moderne slagterier.

Vedligehold og modernisering

Det moderniserede produktionsudstyr har desuden gjort det muligt for Neqi A/S, at øge forædlingsgraden af produkterne, hvilket igen har åbnet døren op for salg til forskellige dagligvarekæder.

Produktionen i slagteriet finder sted under ekstra hygiejniske forhold. Neqi A/S lægger høj vægt på, at kødets kvalitet, fedtindhold og mørhedsgrad løbende bliver kontrolleret. Derudover foretager Veterinærkontrollen overvågning og godkendelse af samtlige processer.

NIRAS udførte moderniseringen af slagteriet i 2012-2013, men lige siden har NIRAS løbende forestået program for egenkontrol, miljøgodkendelse og tilretninger af slagteriet for at sikre, at slagteriet fortsat opretholder sin høje standard.