Projekt

Helhedsplan for Greenlab udfolder visionen om et moderne erhvervsområde i Skive

Greenlab Web

Udbygning af tungt erhvervsområde i Skive forenes med klimatilpasning og jordhåndtering i blå-grønne oplevelseskiler.

Skive Kommune og GreenLab har en fælles vision om at skabe en erhvervspark, som inviterer naboer og interessenter ind i et rekreativ og informativt landskab.

19. april, 2022
  • SDG: #9, #11, #12
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Skive Kommune

Helhedsplanen for udvidelse af Greenlab giver et bud på, hvordan erhvervsparken i Skive Kommune kan udvides med afsæt i bæredygtige fremskridt og fleksible designprincipper og på bedste vis udnytte stedets iboende potentialer til et rekreativt og informativt vidensmiljø.

En synlig og inkluderende erhvervspark

Skive Kommune og Greenlab har ønsket, at erhvervsparken skal fremstå åben og synlig fra de omkringliggende områder for at give den kommende 70 ha store udvidelse af erhvervsparken en spændende karakter af innovativ erhvervspark, som ikke kun er mere bæredygtig i virksomhedernes produktion og produkter, men også rummer fremskridt i etablering af erhvervsparken i alt fra jord- og vandhåndtering til fleksibilitet, biodiversitet og rekreative rum med plads til mennesker og dyr.

Helhedsplanens greb er derfor både baseret på faglige kortlægninger af landskab, biologiske og hydrologiske forbindelser, infrastruktur mv. og på borgernes ønsker for området. Gennem to workshops har naboer og interessenter drøftet områdets udfordringer og potentialer med afsæt i FNs Verdensmål, og de har haft mulighed for at kvalificere helhedsplanens hovedprincipper.

Illustration Greenlab 1
Gennem to workshops har naboer og interessenter været med til at formulere deres ønsker for en bæredygtig helhedsplan.

Mere bæredygtige designprincipper

Helhedsplanen tager udgangspunkt i områdets stedspecifikke potentialer og udfordringer. På den måde mindskes omkostningerne og påvirkningen af de omkringliggende arealer. Det betyder bl.a. at helhedsplanen bevarer og udnytter terrænets eksisterende fald mod vandløb, den eksisterende vejs placering i området, naturlige lavninger samt de nuværende, dominerende visuelle forbindelser og karaktergivende beplantninger.

Karaktergivende designprincipper

Helhedsplanen giver også et bud på, hvordan vand- og jordhåndteringen kan udnyttes til at skabe to rekreative grønne kiler, som med stier binder de omkringliggende områder sammen og sikrer nem adgang til naturen omkring bækken midt i GreenLab-området. Den grønne struktur forholder sig til den ikoniske form (galaksen), som det eksisterende område er planlagt ud fra. De grønne kiler og den økologiske forbindelse langs ådalen bliver designet med bassiner i forskellige dybder og med varierende fugtighedsgrader, hvilket understøtter biodiversiteten i området.

Fleksible designprincipper

Området udvikles desuden med fleksible løsninger, som er med til at sikre erhvervsparken i forhold til fremtidige virksomheders arealbehov. Fleksibiliteten ses både i udbygningsprincip, parcellernes størrelser og vejens struktur.

Nye 40.000 m2 til erhverv i Skive

  • 20 % af den 70 ha store udvidelse rummer økologisk forbindelse, lavbunds- og §3-områder
  • 57 % udlægges til erhvervsareal
  • 23 % går til håndtering af regnvand, vejstruktur og overskudsjord.

Planen håndterer alt regnvand med en kapacitet op til godt 40.000 m3 vand svarende til en 100 års-hændelse i fremtidigt klima.

Erhvervsparken udbygges over 4 etaper efter en fleksibel plan som kan tilpasses behov og efterspørgsel.

Samlet Helhedsplan 1 5000 Web

"Med helhedsplanen får vi en innovativ erhvervspark i et åbent område med forskellige adgangsmuligheder for virksomhedernes tunge trafik og for borgere, der ønsker en motionstur med et view af den grønne industri i landskabet. I udvidelsen sammenkobles de nye 70 ha med det eksisterende område via grønne fingre og blå elementer, hvor terrænspring, beskyttet natur, bevaringsværdige træer, vandløb, grønt danmarkskort, stier med mere er indarbejdet til glæde for både natur, kommunens borgere og erhvervsliv," siger Vivi Mathilde Hjortsø, Teknik, Miljø & Udvikling, Skive Kommune.

Vil du vide mere?

Christian Mathias Rundblad

Christian Mathias Rundblad

Cand. Scient. Hydrolog/Hydrogeolog, Seniorfagleder

Allerød, Denmark

+45 4810 5780

Se også: