Projekt

Fjernvarme Fyn afsøger muligheder for et samarbejde om Power-to-X

Fjernvarme Fyn 2

Produktion af el og fjernvarme er årsag til megen CO₂-udledning. Men hos Fjernvarme Fyn undersøger man nu muligheden for at udnytte CO₂ via et partnerskab, som skal give en klassisk win-win-situation.

21. december, 2021
  • SDG: #7, #11, #13, #17
  • Sektor: Energi
  • Lande: Danmark
  • Klient: Fjernvarme Fyn

Mere end 800.000 ton CO₂. Det er, hvad forsyningsselskabet Fjernvarme Fyn samlet udleder årligt fra anlæggene på Havnegade – når både den biogene og fossile CO₂ indregnes. Anlæggene leverer el til nettet og fjernvarme til Odenses indbyggere. Men det fynske forsyningsselskab har et ønske: Man vil gerne gå i en grønnere retning og begrænse udledningen af CO₂ samtidig med, at den stabile varmeforsyning i Odense bibeholdes.

Og det er lige præcis, hvad teknologien Power-to-X kan hjælpe virksomheder med. Power-to-X er en teknologi, hvor man kan fremstille gasser og flydende brændsler ved at blande kulstof fra fx CO₂ med brint.

Da Fjernvarme Fyn genererer masser af CO₂ fra sin varmeproduktion, har man besluttet at undersøge muligheden for at indgå et partnerskab med en anden virksomhed om at bygge et PtX-anlæg ved siden af kraftvarmeværket. Partnervirksomheden kunne fx være en brændstof-producent, som kan udnytte den store mængde CO₂ i deres produktion. Dermed kan man undgå, at CO₂ blot udledes til skade for miljøet.

Analyse viser potentialet

NIRAS har for Fjernvarme Fyn udført en analyse af mulighederne for at opsamle CO₂ og være vært for et PTX-anlæg, samt indledende sonderinger omkring hvilke partnere, der kunne være relevante ift. at opføre et Power-to-X-anlæg i tilknytning til fjernvarmeværket i Odense.

Analysen omfattede forudsætninger, markedsanalyse, rammevilkår, begrænsninger og teknologier med fokus på samspil med fjernvarmen - såkaldt sektorkobling. Dette blev sammenfattet i en konklusion vedrørende Fjernvarme Fyns muligheder for at tilbyde sig som partner i et PtX-samarbejde.

Konklusionen viste en lovende businesscase for Fjernvarme Fyn i form af både miljømæssige og økonomiske gevinster – dels fra begrænsning af udledt CO₂, og dels fra udnyttelse af overskudsvarme såvel som bidraget til en potentiel partners produktion af brændstoffer eller andre sekundære produkter.

Rådgivningen fra NIRAS blev udført og leveret i efteråret 2020, og Fjernvarme Fyn er siden gået videre med at afsøge potentielle partnere.

Power-to-X kort fortalt

  • Ved at sætte strøm til vand kan man spalte vandmolekyler (H₂O) – det hedder elektrolyse
  • På den måde kan man omdanne grønt produceret strøm – fx fra vindmøller – til brint (H) og ilt (O)
  • Brinten tilsætter man kulstof – fx i form af CO₂ fra en fabrik eller et kraftværk
  • På den måde kan man producere gasser eller brændstoffer, der kan udnyttes som brændstof af fly, færger, lastbiler etc.

Vil du vide mere?

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Seniorkonsulent, Klima, Energi og Ressourcer

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4017 2884

Se også: