split screen picture of the new Hillerød highway
I den digitale VVM kan man læse alle detaljer om projektet og via de digitale kort f.eks. finde oplysninger om den forventede støjudbredelse fra motorvejen, og de natur- og miljøforhold, som påvirkes af projektet.

Digital VVM-undersøgelse

Danmarks første digitale VVM

Fremtidens miljøvurderinger er digitale, og NIRAS har udarbejdet Danmarks første digitale VVM for Vejdirektoratet.

NIRAS har for Vejdirektoratet udarbejdet Danmarks første digitale VVM (miljøvurdering) for udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse. Ved miljøundersøgelser for store infrastrukturprojekter som vejprojekter indsamles der meget data om natur, flora, fauna, kultur, jord og vand mv. Miljøvurderingen præsenteres normalt i tykke rapporter og på tilhørende kortbilag, der sendes i offentlig høring, men som kan være svære at orientere sig i for borgerne.

Vejdirektoratet ønskede at skabe en mere borgervenlig tilgang til offentlighedsprocessen og arbejde med forskellige brugerindgange til projektet, alt efter om man er nabo til motorvejen, pendler eller f.eks. er en kommune.

DKPlan – en digital platform og et procesværktøj

NIRAS udarbejdede den digitale VVM for Hillerødmotorvejens forlængelse i værktøjet DKPlan, som er en digital platform og procesværktøj, der kan anvendes til at udarbejde og offentliggøre mange typer planer. Systemet anvendes f.eks. af kommuner, regioner og forsyninger til kommuneplaner, råstofplaner, spildevandsplaner m.m.

Vejdirektoratet præsenterede den digitale VVM-undersøgelse via hjemmesiden vvm-hillerod.vd.dk, der kan tilgås fra Vejdirektoratets projekthjemmeside om Hillerødmotorvejen. 

I den digitale VVM kan man læse alle detaljer om projektet, og via de digitale kort kan man f.eks. finde oplysninger om den forventede støjudbredelse fra motorvejen, og de natur- og miljøforhold, som påvirkes af projektet.

Fra den digitale VVM havde brugerne mulighed for at sende deres høringssvar vha. et digitalt høringsmodul.

Efterfølgende stod NIRAS også for at udarbejde et notat om brugeradfærd i forbindelse med den digitale løsning.

Erfaringerne fra den digitale VVM vil Vejdirektoratet bruge til at udarbejde flere digitale VVM’er for fremtidige anlægsprojekter samt digitalisere dele af processen omkring miljøundersøgelserne.

Billede-overlays
Se, hvordan den nye motorvej vil tage sig ud i forhold til den nuværende. Træk i gardinet nedenfor.