DKplan

Mere end 40 kommuner bruger allerede DKplan, som er et komplet, digitalt værktøj til at udarbejde og vise planer i, foretage høringer samt indberette til Plandata.dk med.

DKplan er det komplette procesværktøj til kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner. Med DKplan får du et fuldt digitalt system til at udarbejde og vise strømlinede planer i et tilpasset og velafprøvet standardmiljø. Alt foregår digitalt og indberetning til Plandata.dk sker direkte fra systemet. DKplan er en teknisk løsning, som er udviklet af eksperter med planfaglighed. På den måde slipper du for at kæmpe med teknik, som ikke understøtter lovgivningens krav.
many people outside a big building
Produkt

Kommuneplan

DKplan sikrer den direkte kobling mellem kommuneplanen og Plandata.dk. Et komplet procesværktøj, som samler alt indhold ét sted og håndterer indberetningerne af PlanDK2 til Plandata.

illustration of dock area from above
Produkt

Lokalplan

DKplan understøtter hele processen omkring din lokalplan fra ansøgning, til endelig vedtagelse og til aflysning af en lokalplan. Det betyder styr på planfagligheden, workflow og lovgivning.

landscape photo of small creek
Produkt

Sektorplan

DKplan tilbyder en vidt udbredt, digital platform for regioner og alle grene af kommunale forvaltninger til at udarbejde og offentliggøre alle typer planer.

Visualisation of buildings
Projekt

Digitale lokalplaner løfter Aalborg Kommune

Ved at digitalisere lokalplanerne fik Aalborg Kommune flere af de administrative opgaver ændret eller automatiseret - og fik samtidig gladere medarbejdere og borgere. NIRAS står bag den digitale løsning.