Projekt

Universitetsbyen i Aarhus kombinerer historisk arv med modernitet

Illustration: AART Architects

Illustration: AART Architects

Universitetsbyen i Aarhus er lige nu under stor forvandling og bevaringsværdige bygninger bliver renoveret mens nye, tidssvarende bygninger bliver konstrueret – alt sammen med tanke på at integrere området bedst muligt med det eksisterende campus.

7. maj, 2024
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

I sommeren 2025 skal Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences) flytte sine aktiviteter fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen på Nørrebrogade, hvor der kommer til at være omfattende aktivitet i form af ca. 37.000 m2 studie- og forskningsfaciliteter. NIRAS er med til at skabe de nye rammer som ingeniørrådgiver på projektet.

De eksisterende bygninger på matriklen har tidligere været brugt som kommunehospital, men siden flytningen til Skejby sygehus i 2019 har der været heftig byggeaktivitet i området, der nu er blevet døbt Universitetsbyen. Her skal studieboliger og diverse undervisnings- og forskningsbygninger i fremtiden danne rammerne for dele af det Aarhusianske universitetsmiljø.

Blikfanget for området bliver auditoriebygningen, der formes som en rotunde i glas og aluminium og kommer til at kunne huse op til 800 studerende.

”Auditoriet er et helt særligt byggeri og kommer til at skille sig ud i landskabet. Det bliver et ikon for området,” siger Thomas Kudahl Jensen, der er projektleder på projektet for NIRAS, og tilføjer, at auditoriet skal bygges med foldbare vægge, så det kan inddeles i to auditorier med plads til 400 hver eller tre auditorier med plads til 400 i det ene og 200 i de to andre.

Historiske bygninger bevares

Udover auditoriet bliver også to nye bygninger opført, mens en række af de eksisterende bygninger skal renoveres. Her er opgaven at bevare og fortsat fremhæve det eksisterende udtryk, så bygningernes historiske arv videreføres. Eksempelvis er nogle af de gamle facader bevaringsværdige, hvilket sætter begrænsninger for, hvor meget deres udtryk må ændres. Samtidig har både krav til materialer og beregningsregler ændret sig siden bygningerne blev opført.

Det aktuelle projekt omfatter opførelse af nye undervisningsfaciliteter til Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse under Aarhus Universitets fakultetet BSS – School of Business and Social Sciences, der flytter deres nuværende aktiviteter fra Fuglesangs Allé. Dette komplekse projekt omfatter dermed ca. 37.000 m2 studie- og forskningsfaciliteter (14.000 m2 nybyggeri, 23000 m2 ombygning/transformation af eksisterende byggeri.

BSS3

Men der følger også andre udfordringer med, når man skal renovere bygninger fra 1930’erne.

”De optegnelser over bygningerne, vi har fundet, har ikke altid været helt nøjagtige. Det betyder, at vi løbende er stødt på overraskelser med vægge og underjordiske kanaler, der ikke er indtegnet,” fortæller Thomas Kudahl Jensen og understreger, at selvom det kan være udfordrende, er det også en stor del af charmen ved projektet.

Desuden er det ikke helt ligetil at modernisere næsten hundrede år gamle bygninger, så de efterlever moderne krav til indeklima. Særligt når det gælder ventilation og køling, hvor store mængder luft skal transporteres rundt i de ældre bygninger, hvilket de ikke oprindeligt er dimensioneret til. Indretningen af bygningerne i forhold til tekniske anlæg, konstruktioner og lys er blevet løst ved, blandt andet, at bruge moderne 3D-modellering, forklarer Thomas Kudahl Jensen.

Naturlig forlængelse af universitetsområdet

Aarhus Universitet lægger stor vægt på, at den nye universitetsby bliver inkorporeret som en naturlig del af det eksisterende campus. Med udgangspunkt i dette krav har AART Architects i helhedsplanen lavet fire dogmer at arbejde ud fra:

1.Forstærk det historiske potentiale, 2. Forbind med den omkringliggende by, 3. Giv rum for moderne livsformer og 4. Skab en robust planløsning.

Derfor kommer der blandt andet til at være to overdækkede gårdrum, der skal binde de oprindelige bygninger sammen og være et naturligt samlingsområde for de to BSS-institutter. Tanken er, at bygninger fra den oprindelige helhedsplan, som C.F. Møller og Kay Fisker lavede i 1930, skal bevares.

Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld og står klar til indflytning i sommeren 2025.

Illustration: AART Architects
Illustration: AART Architects

Vil du vide mere?

Thomas Kudahl Jensen

Thomas Kudahl Jensen

Afdelingschef for Projektledelse

Aarhus, Denmark

+45 8732 3372

Andrew Ferguson Dunn

Andrew Ferguson Dunn

Regionsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3016 9262

Se også: