Mød bestyrelsen i NIRAS Alectia fonden

NIRAS ALECTIA Fonden hjælper ingeniører og teknikere med at blive dygtigere og sætter samtidig dansk ingeniørrådgivning på verdenskortet.

Clas Nylandsted Andersen

Clas Nylandsted Andersen

Bestyrelsesformand for NIRAS ALECTIA Fonden

Fondens mest fornemme opgave er jo at sørge for, at der til enhver tid sidder en dygtig ledelse i NIRAS og være med til at udvikle den ledelse. Derudover ligger der en masse kompetencer i Fonden, som kan sparre med forretningen og dermed kan vi gøre hinanden bedre – en enormt vigtig egenskab i det meget konkurrence prægede marked NIRAS er en del af. 

At være med til at fortsætte det idegrundlag og den udvikling, som NIRAS har været igennem siden 1956 er stærkt motiverende. Det er inspirerende at se, hvordan vi har formået at adressere de problemstillinger som samfundet, ikke bare nationalt men også internationalt, har stået overfor gennem tiden. 

Derudover giver fondseje en ro ned gennem organisationen b.la fordi der er sammenfald mellem medarbejderne og medlemmerne i Fonden. Jeg oplever gang på gang, at det er motiverende for medarbejderne, da man ikke blot er informeret om, hvad der foregår på fondsbestyrelsesmøderne, men man også har mulighed for at blive inddraget og komme med forslag, som vejer i organisationen. 

Kontakt

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA Fonden arbejder dels for at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser for NIRAS som virksomhed, og dels for at understøtte og promovere de tekniske discipliner og uddannelser i den brede befolkning. 

Fonden arbejder derfor med at støtte spændende udviklingsprojekter, som understøtter NIRAS’ strategi og fremmer den langsigtede udvikling af ingeniørbranchen som helhed. 

Arbejdet i Fonden giver mulighed for at medvirke til, at NIRAS er et godt firma at arbejde i, og at firmaet kan udvikle sig i linje med vores centrale værdier. 

Kontakt

Michael Hjerl Hansen

Michael Hjerl Hansen

Konsulent

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA Fonden medvirker til en positiv udvikling af NIRAS først og fremmest ved at sikre den bedst mulige bestyrelse og topledelse til virksomheden. 

Efter mere end 40 års ansættelse er NIRAS en del af mit ”hjerteblod” og at firmaet udvikler sig i en positiv retning, betyder derfor rigtig meget for mig. 

Kontakt

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Afdelingschef

Allerød, Denmark

Fonden giver NIRAS mulighed for at tage hånd om de bredere og mere langsigtede projekter i branchen, som ikke kan understøttes af NIRAS’ enkelte forretningsenheder.  

Muligheden for at varetage og fremme medarbejdernes interesser i den langsigtede udvikling af NIRAS motiverer mig til at bidrage til Fondens arbejde. 

Det er værdifuldt for NIRAS at være fondsejet, da man som medarbejder ved, at arbejdet går til at fremme virksomheden og branchen som helhed. Det giver en tryghed og en vis dedikation som medarbejder. 

Kontakt

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

Eftersom Fondens arbejde ikke nødvendigvis kræver, at alle initiativer skal være lønsomme, giver det mulighed for at støtte projekter af mere undersøgende karakter. Gennem samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de enkelte Ph.d. projekter har vi således mulighed for at understøtte den næste generation af dygtige medarbejdere og investere i den faglige udvikling af branchen. 

Personligt finder jeg det interessant at vide mere om vores virksomhed og være med til at påvirke, hvilken retning firmaet udvikler sig i. 

Det giver en frihed at være fondsejet. Vi skal naturligvis have et pænt overskud hvert år, men udover det er det mere vigtigt, at vi har en god arbejdsplads, hvor medarbejdere trives og vi kan opretholde tætte relationer til kunderne. 

Kontakt

Jesper Harder

Jesper Harder

Markedschef

Allerød, Denmark

Fondseje er jo en fantastisk ejerform, der sikrer en stabilitet for firmaet og en robusthed. Dette vil alt andet lige også sikre en vis handlekraft og gøre NIRAS i stand til at se på den mere langsigtede udvikling – og ikke alene på bundlinjen. 

Fondens arbejde giver nogle helt fantastiske muligheder for at tænke i de langsigtede baner af NIRAS’ udvikling, samtidig med at det giver nogle forpligtelser til at udnytte de muligheder. Forpligtelser til at have Fondens formål (og stifternes idegrundlag) som en overordnet ramme. 

Kontakt

Stig Brinck

Stig Brinck

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA Fonden bidrager til en positiv udvikling af NIRAS ved at støtte Ph.d.-programmer og andre faglige projekter. Derudover understøttes NIRAS Gruppen i opkøb af større virksomheder der underbygger virksomhedens multidisciplinære profil. 

Fonden sikrer en langsigtet og kontinuerlig ejerstruktur, der tænker i både indtjening, soliditet, medarbejderinddragelse og bæredygtighed. Samtidig skærmer Fonden også NIRAS for pludselige konjunkturspring og andre kortsigtede markedskræfter. 

NIRAS ALECTIA Fonden giver oplevelsen af at NIRAS er ”vores”. 

Kontakt

Vil du vide mere?