Nyhed

Utraditionelt teknologivalg giver god økonomi i Hillerøds nye kraftvarmeværk

NIRAS er bygherrerådgiver på Danmarks største biomassefyrede kraftvarmeværk baseret på den ukonventionelle ORC-teknologi, der kan producere strøm mere effektivt end normalt.

4. august, 2015

Hillerød Forsyning går til efteråret 2015 i gang med at opføre et nyt kraftvarmeværk. Når værket står færdigt, vil borgerne i Hillerød, Skævinge, Gørløse, St. Lyngby og Meløse få omkring halvdelen af varmen fra CO2-neutral flis.

Projektet i Hillerød er specielt ved at gøre brug af en teknologi, der ind til videre kun er få erfaringer med i Danmark.

NIRAS er bygherrerådgiver på projektet og har virksomhederne C.F. Møller, LE 34 og Damgaard som underrådgivere. Konsortiet har bistået med værkets tekniske specifikationer, udbudsprocessen, design review, myndighedsbehandling og skal stå for tilsyn i opførelsesfasen.

Når træflisen afbrændes, bliver en del af energien til strøm gennem den særlige Organic Rankine Cycle-teknologi, ORC. Dermed bliver værket Danmarks største kraftværk, der ikke fungerer som traditionelle dampkraftværker, men i stedet for vand bruger termisk olie i kedlen og silikoneolie som medium i et lukket kredsløb til at producere el.

Utraditionelt projekt giver spændende udfordringer

”Det har været en spændende proces at specificere og indkøbe anlægget. Det er et temmelig stort anlæg af sin type. Læg dertil ORC-teknologien, som vi herhjemme kun har få erfaringer med, og du har et godt billede af udfordringen,” siger projektleder Niels Bahnsen.

ORC-teknologi gør elproduktion rentabel

Den store fordel ved ORC er, at elproduktionen sker ved væsentligt lavere tryk i kedelkredsløbet med og lavere temperaturer i turbinekredsløbet end traditionelle kraftværker med samme elydelse. Dermed bliver anlægsprisen billigere pr. produceret kilowatttime.

”Det smarte ved ORC er, at teknologien kan bruges på mindre kraftvarmeanlæg, hvor en traditionel dampturbine er mere omkostningstung. Jeg ser store perspektiver i at arbejde med termiske olier i stedet for vand i processen på den type anlæg,” siger Niels Bahnsen.

ORC-teknologien er for alvor på vej ind i den danske forsyningssektor. NIRAS er allerede involveret i det næste projekt i Brønderslev, hvor teknologien skal udvikles yderligere.

Ud af den samlede kapacitet på knap 30 MW vil flisanlægget i Hillerød producere omkring 25 MW fjernvarme, mens de sidste små 5 MW bliver til strøm i elnettet.

Trækker på erfaring fra Hjørring

Selvom der på mange måder er tale om et utraditionelt projekt, har NIRAS dog alligevel en række erfaringer at trække på.

”Selve fliskedlen har vi stor erfaring med. Blandt andet fra Hjørring, hvor vi yder bygherrerådgivning for et nyt multibiobrændselsanlæg på 25 MW. Her har vi oven i købet erfaring med at øge energiudbyttet til varme formål, da der også er koblet en absorptionsvarmepumpe på anlægget,” siger Niels Bahnsen.

Det nye anlæg i Hillerød indgår som en del af forsyningens strategi med i højere grad at satse på vedvarende energi i varmeforsyningen. Med det nye værk vil 75% af varmen komme fra vedvarende energikilder.

Vil du vide mere?

Niels Bahnsen

Niels Bahnsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4017 2884

Se også