Nyhed

Stormsikrer Schackenborgs historiske lade Slotfelt

Med stor respekt for det oprindelige udtryk er Slotfelts lade beredt, hvis en ny efterårsstorm skulle lægge vejen forbi.

12. august, 2015

Festlige toner fra Den Kgl. Livgarde og en glad borgmester Laurids Rudebeck genåbnede i weekenden Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt.

Blandt de inviterede gæster stod også konstruktionsingeniør Mads Mørch Kristiansen fra NIRAS. Efter en stormskade på den berømte lade i 2013 blev han tilknyttet for at finde en løsning på hvordan, man kunne stormsikre laden samtidig med, at man bevarede det oprindelige udtryk.

Ved en computerbaseret beregningsmetode af laden blev det hurtigt klart, at bevægelserne i spærerne var for store ved kraftige vindpåvirkninger. Derfor skulle man finde en løsning, der stabiliserede laden yderligere.

Usynlige forstærkninger

Den store udfordring var, at forstærkningen skulle være så usynlig som mulig. Den måtte ikke være synlig udefra og samtidig ikke forstyrre det store indvendige rum, der både fungerer som koncertsal og formidlingscenter.

Løsningen blev at afstive alle spær med et tyndt wirekryds fra fundament til kip fra begge sider.

Ved at knække wirer i overgangen fra murværk til stråtag lykkedes det Mads Mørch Kristiansen og arkitekten Steffen Søndergaard at konstruere en forstærkning, der er meget lidt synlig i laden, og som samtidig falder naturligt ind i den oprindelige konstruktion.

De knækkede wirer optager ikke gulvplads i laden som wirer, der rager ud i rummet.

Mange hensyn

”Det har været en fantastisk spændende opgave. Jeg måtte tænke ud af boksen for at finde en løsning, der var tilfredsstillende for alle parter. Der var både stor fokus på det arkitektoniske udtryk udvendigt og indvendigt - og ikke mindst på at bevare det oprindelige udtryk,” siger Mads Mørch Kristiansen.

Det lykkedes. Håndværkerne har gjort en stor indsats. Konstruktionsingeniøren synes, at det endelige resultat er meget tilfredsstillende.

Om projektet

Stormsikringen og udbedring af skader var muligt takket været donation fra Realdania og bidrag fra forsikringsselskabet Codan.

NIRAS stod for byggeledelse og tilsyn. Projektet blev løst i samarbejde med arkitekt Steffen Søndergaard, der stod for en del af den tidligere restaurering i 2011. Laden blev desværre stormskadet i oktober 2013, hvor blandt andet murværket led store skader.

Slotfelt Lade

Slotfelt Lade er en gammel historisk lade fra ca. 1870 beliggende ved Schackenborg Gods i Møgeltønder. Laden er ejet af Schackenborg Fonden og anvendes til kulturelle formål, som en lokal styregruppe styrer.

Laden er en speciel konstruktion med en højde på imponerende 12 meter kun afstivet af træspær. Træspærene består af fem smalle planker, der er monteret forskudt og boltet sammen til et samlet plankespær. Plankespæret fungerer dermed som en tidlig version af limtræ.

Laden gennemgik en omfattende restaurering i 2011, hvor eksisterende spær blev renoveret, og alt dårligt træ blev udskiftet. Murværk blev genopbygget med eksisterende sten. Der blev lagt nyt stråtag.

Realdania bidrog til finansiering af restaureringen i 2011 og har også finansieret den nu gennemførte stormsikring.

Udgifterne direkte knyttet til genopretningen efter stormskaderne dækkede Slotfelts egen forsikring.

Se også