Nyhed

Søborg Sø kan blive et fantastisk fugleparadis

Forslag 2 Soborg So

I århundreder har én af Nordsjællands største søer været tørlagt og brugt til landbrugsjord. Nu vil Naturstyrelsen genskabe Søborg Sø, som kan blive et regulært paradis for fugle.

4. september, 2019

I et stort anlagt naturgenopretningsprojekt arbejder Naturstyrelsen for at genskabe én af Nordsjællands største søer. Søborg Sø, som ligger fire kilometer syd for Gilleleje, har i mange år været tørlagt. Men et projekt under ledelse af Naturstyrelsen vil nu genskabe det godt 500 hektar store naturområde, hvoraf størstedelen er selve søen.

”Det kan blive et fantastisk fugleparadis og et unikt rekreativt område. Egnen ved Gilleleje og Græsted får en naturperle med både sø og lavvandede vådområder, som vil skabe en helt særlig botanik,” siger Esben Ravn Iversen, som er seniorprojektleder i NIRAS.

Søborg Sø bliver en meget lavvandet sø – ornitologer og andre dyreelskere kan godt begynde at glæde sig. Naturstyrelsen forventer nemlig, at de åbne vandflader og rørskove vil tiltrække i massevis af svømmefugle, rovfugle, vadefugle og trækfugle. Og der bliver gode chancer for at viber, bynkefugle og engsnarren vil kunne finde ynglepladser på engarealerne rundt om søen.

Mere om projektet

  • Projektet vil strække sig over perioden 2017 til ca. 2023.
  • Der er afsat et budget på ca. 93 mio. kr. til at genskabe naturområdet.
  • Naturområdet vil strække sig over ca. 500 ha.
  • Projektet berører 63 lodsejere i området.

Brugt til landbrugsjord

Det er rigtig mange år siden, at Søborg Sø sidst var en rigtig sø med åbent vand. I slutingen af 1700-tallet blev søen tømt delvist ved, at man gravede en kanal ud til Kattegat. Sidst i 1800-tallet blev søen helt tørlagt ved, at kanalsystemet til havet blev udvidet. Og i 1940’erne begyndte man at tømme området for vand med pumper.

De gentagne afvandinger i årenes løb har gjort, at vandstanden i området samlet set er sænket med op til fem meter. Formålet var altid at gøre det muligt at benytte søens areal til landbrugsjord. Men nu skal søen altså genskabes til gavn for både natur og miljø.

Tekniske forundersøgelser i gang

NIRAS rådgiver Naturstyrelsen ved at lave tekniske forundersøgelser til projektet. Det handler om at sikre, at der træffes de bedst mulige beslutninger, om hvordan søen skal se ud i fremtiden.

Forundersøgelserne er for eksempel udregning af, hvordan grundvandet vil strømme ind i søen. Det er beregninger til forskellige scenarier for, hvordan søens udløb skal udformes. Og en særligt spændende opgave handler om at kortlægge, hvordan et område, der har været tørlagt i så mange år, vil reagere, når det igen bliver til sø, forklarer Esben Ravn Iversen.

”På baggrund af vores undersøgelser skal Naturstyrelsen beslutte, hvilken kote vandspejlet i Søborg Sø skal ligge i, når den bliver genskabt. Alt efter om søens vandspejl kommer til at ligge i kote 1 meter eller kote 1,6 meter, får man forskellige vand- og natur-miljøer. Vi rådgiver blandt andet om de økologiske forhold, som forskellige scenarier for genopretningen vil resultere i,” siger Esben Ravn Iversen.

Inden pumperne slukkes

Lige nu er Naturstyrelsen ved at opkøbe jord i området for at gøre det muligt at genoprette søen. Siden skal der udarbejdes en VVM-undersøgelse for projektet, og først derefter kan selve detailprojektet påbegyndes. Til den tid slukker man for pumperne, der holder området tørt, hvorefter søen gradvist vil blive gendannet.

SE OGSÅ: Regnvand og smuk natur forenes i Ringsted Ådal

Vil du vide mere?

Esben Ravn Iversen

Esben Ravn Iversen

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4534

Læs også