Nyhed

Håndtering af regnvand og smuk natur går op i en højere enhed i Ringsted Ådal

Niras Ringsted 203 (1)

Et nyskabende ådals-projekt i Ringsted går til regnvandshåndtering på naturens præmisser. Den helhedsorienterede tilgang i projektet skaber rekreative gevinster for natur, dyr og borgere.

5. juli, 2019

Et nyskabende ådals-projekt i Ringsted går til regnvandshåndtering på miljøet og naturens præmisser. Den helhedsorienterede tilgang i projektet skaber rekreative gevinster for natur, dyr og borgere.

Normalt er det nemt at genkende et regnvandsbassin, fordi det er lavet efter snorlige mål af mennesker og maskiner. Men sådan er det ikke i ådalen ved Ringsted. Her er regnvandshåndteringen flettet ind på naturens præmisser, så den ikke bryder med ådalens naturlige ynde.

Projektet startede helt klassisk med et behov fra Ringsted Forsynings side for at lede regnvand væk fra byen. På den anden side stod Ringsted Kommune med ønsket om, at øge naturindholdet og forbedre tilgængeligheden for Ringsteds borgere. Processen i projektet har fået parterne til at mødes om en løsning, som tilgodeser både vandhåndtering og natur.

 

Det usynlige projekt

Man skulle ikke tro det, når man ser ådalen. Men her har ingeniører, planlæggere, forsyningsfolk og store gravmaskiner samarbejdet om at få området til at se ud, som det gør. Regnvandsbassinet, som udgør hovedbassinet, er udformet, som var det et naturligt vådområde på en eng. Naturligheden har netop været målet, fortæller Pernille Kimmbech, projektleder fra Ringsted Forsyning:

”Når de sidste grønne planter er vokset op, så kan man faktisk ikke se, at vi har været her - og det er vi stolte af,” siger Pernille Kimmbech.

Noget af det helt særlige ved projektet er, at åen kan oversvømme området, som den førhen har gjort i de våde perioder. Det er muligt fordi, NIRAS har udformet en hydrauliskforbindelse mellem engbassinet og åen. Det sikre, at vandet kan løbe fra åen og ind på engen, når åen står højt, ligesom det gør i naturskabte vådområder langs åer. Samtidig er der skabt plads til vandet fra byen. Engbassinet tilbageholder alt vandet og leder det langsomt tilbage til åen.

For undgå et kunstigt præg og for mange lige linjer er der lavet en 3D-landskabsmodel med detaljerede variationer i terrænpunkter, som sikre et naturligt udseende.

En løsning der inddrager

Løsningen er ikke kun kommet fra en enkelt side, men er et resultat af en inddragende proces fortæller Rikke Søndergaard, miljøsagsbehandler fra Ringsted kommune:

Projektet i tal og fakta:

  • Regnvandsbassinerne modtager vand fra 127 ha af Ringsted By.
  • Engarealet kan indeholde 15.000 m3 vand, når det er helt fyldt.
  • I forbindelse med projektet er der blevet etableret 110 meter bræddebro, og stierne er blevet renoveret, så man nemt kan komme rundt i området og opleve naturen i Ringsted Ådal.
  • Ringsted Å bliver ikke længere oversvømmet af vand fra Ringsted By ved kraftige regnskyl, og overløb fra kloakken undgås. Det giver en forbedret vandkvalitet i åen til gavn for fisk og smådyr.

”Løsningen er blevet formet af et stort benarbejde med møder, projektbesøg og borger-workshops, hvor NIRAS har været omkring alle parter. Det har givet pote,” siger Rikke Søndergaard.

Selvom det kan være krævende at nå rundt om alle, så kan det også bidrage, forklarer Jonas Laust Petersen, byggeleder fra NIRAS:

”I sådanne projekter der går på tværs af både kommune og forsyning, er det særlig vigtigt, at der er fokus på processen, så alle føler sig hørt og får mulighed for at bidrage. Tit gemmer der sig mange gode ideer, som kan bidrage til at skabe et endnu bedre projekt,” siger Jonas Laust Petersen. Selvom kommunen og forsyningen i Ringsted startede ud med fokus på forskellige behov, så tilgodeser den nye ådal efter projektets afslutning alle interesserne.

 

Helheden gavner også borger, plante- og dyreliv.

Udgravningen af engbassinet er et eksempel på den cirkulærer tankegang. Udover at forsinke regnvandets løb til åen, så er der lagt særligt vægt på at anlægge nye lavninger og fugtige områder til gavn for vadefugle og padder. Udgravningen gav 20.000 m3 overskudsjord, der ikke bare er kørt væk, forklarer Jonas Laust Petersen:

”Vi er gået til opgaven med en helhedsorienteret tilgang, så i stedet for at transportere jorden langt væk, er den blevet anvendt aktivt til at forbedre de lokale rekreative forhold og skabe en mere naturligt udseende ådal, der overtid er blevet påvirket af bebyggelse og veje, som har skabt unaturlige skrænter,” siger han.

Forbindelsen mellem å og bassin

  • Vandet bliver ledt fra byen til et forbassin i kanten af ådalen, hvor vandet renses inden det ledes videre ud på de lave eng områder langs åen.
  • Der er skabt en hydraulisk forbindelse mellem åen og engarealerne, så vandet fra åen kan løbe ind over eng arealerne – ligesom den naturligt ville gøre.
  • Vandet der er blevet tilbageholdt på engen ledes langsomt tilbage til åen via en vandbremse.

Vil du vide mere?

Jonas Laust Petersen

Jonas Laust Petersen

Forstkandidat

Aarhus, Denmark

+45 6039 4194

Holger Petersen

Holger Petersen

Seniorspecialist

Allerød, Denmark

+45 4810 4476

Se også