Nyhed

Regnhaver som både billig og nyttig vandafledning

Haveselskabet og NIRAS indvier den 10. oktober et demonstrationsprojekt i Middelfart, der viser, hvordan private kan udnytte regnvand rekreativt og billigt ved hjælp af regnbede, hvilket kan spare forsyningsselskaberne for at udvide kloaknettet.

9. oktober, 2013

Særlige bede, der holder på regnvandet og dermed aflaster kloaksystemet, er det centrale element i et demonstrationsprojekt, Haveselskabet indvier i Middelfart den 10. oktober.

Demonstrationsprojektet – der er et resultat af et tæt samarbejde mellem Haveselskabet, haveejere, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og NIRAS – består af syv parcelhushaver, der er lige så forskellige som deres ejere og spænder fra et næsten usynligt bed til en prydshave.

Ideen med regnbedene er, at de skal håndtere hverdagsregn, sådan at haveejerne i stedet for at lede tag- og overfladevandet i kloakken, kan nedsive 95 procent af det på grunden og lede resten til en nærliggende å. Oversat til teknikersprog betyder det, at der vil forekomme overløb fra haverne fem gange årligt.

Regnbede er billigere og mere rekreative end faskiner

Ifølge projektleder Anders Søgaard, NIRAS, er formålet med haverne – der indgår som en del af Haveselskabets 4-årige projekt ’ditRegnvand’ – at inspirere kommuner, forsyninger og borgere til at finde sammen om løsninger på lokal afledning af regnvand – de såkaldte LAR-løsninger.

Projektet

Indvielsen af demonstrationsprojektet foregår den 10. oktober 2013 kl. 15.30 på Egevej i Middelfart og er åben for alle, der har lyst til at se de syv haver.

Projektet ’ditRegnvand – intelligent brug af regnvand’ udvikles og gennemføres af Haveselskabet i samarbejde med NIRAS og to demonstrationskommuner, Allerød og Middelfart. Projektet er støttet af Villumfonden med 9,8 mio. kr. og forløber over fire år. Læs mere på www.ditregnvand.dk

”Projektet i Middelfart viser, hvor meget borgeren selv kan gøre i private haver for at styre hverdagsregnen uden om kloakken. Det smarte ved regnbede er, at de er både rekreative og arkitektoniske, samtidig med at de er billigere at anlægge og drive end faskiner, der er et hulrum i jorden,” siger Anders Søgaard og fortæller, at regnbedene har gjort det muligt for de involverede Middelfartborgere at få tilbagebetalt 40 procent af deres tilslutningsbidrag – 23.000 kr. – fra forsyningsselskabet for afledning af spildevand.

”Den bærende tanke er netop at lade borgerne aflede regnvandet på egen grund og dermed frakoble forsyningsselskabet, men under den forudsætning, at det kan gøres på en lige så effektiv måde og er omkostningsneutralt,” siger Anders Søgaard og tilføjer, at det også kan spare forsyningsselskaberne for at skulle udvide kloaknettet.

LAR kan ikke sikre mod skybrud

Han understreger, at såkaldte LAR-løsninger ikke kan sikre mod skybrud:

”LAR-løsninger som regnbede og faskiner er gode til afledning af hverdagsregn, men egner sig ikke til skybrud, da det kræver, at man ser hele vandkredsløbet i sammenhæng, hvilket ikke kan påhvile den enkelte borger, men er samfundets ansvar.”

Se også