Nyhed

NIRAS opruster inden for natur, vand og miljøbioteknologi

Shutterstock 81380143

NIRAS får 1. marts 2018 tilført nye kræfter inden for natur, vand og miljøbioteknologi. Fem medarbejdere fra Amphi Consult og Amphi-Bac indtræder i NIRAS koncernen.

27. februar, 2018

Efter mere end 10 års samarbejde inden for en række store VMM-projekter som jernbaneforbindelsen på tværs af Vejle Fjord og de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Bornholm har NIRAS opkøbt Amphi Consults afdeling i Aalborg. Med opkøbet følger tre medarbejdere, der tilsammen har mange års erfaring med fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning. Amphi Consults Aalborgafdeling har yderligere været centralt placeret i en række forsknings- og udviklingsprojekter rettet mod anvendelse af DNA-metoder som et fremtidigt hjælperedskab til naturundersøgelser.

De øvrige dele af Amphi Consult vil fortsat eksistere, og NIRAS forventer gennem opkøbet af afdelingen i Aalborg at kunne udbygge samarbejdet med Amphi Consult som underleverandør af biologiske specialistydelser.

”Vores kunder vil opleve, at vi er væsentligt styrket inden for natur og biologi. Vi vil fylde mere i markedet og sikre bedre adgang til de rigtige specialistkompetencer fx i forbindelse med VVM-undersøgelser eller naturgenopretningsprojekter. Vi tilfører også NIRAS nye kompetencer inden for DNA-teknologi, som forventes at blive en del af fremtidens naturundersøgelser. Over tid vil vi også meget gerne skabe en platform inden for naturområdet på det norske marked,” siger forretningschef for NIRAS’ miljøafdeling i Aarhus, Betina Heron.

Sikrer rent badevand

Amphi-Bac ApS har siden firmaets start i 2008 delt lokaler med Amphi Consults afdeling i Aalborg. Amphi-Bac ApS har arbejdet med overvågning, sporing og alarmering af biologisk vandforurening i badevand og drikkevand. NIRAS og Amphi-Bac har haft et tæt samarbejdet på flere store udviklingsprojekter. Aktuelt et stort fyrtårnsprojekt, som skal udføres i samarbejde med flere andre virksomheder: ”Smart Re-design of Drinking Water Production”. Projektet er medfinansieret af MUDP-puljen.

Amphi-Bac bliver ligeledes en del af NIRAS-koncernen som et delvist ejet datterselskab. Firmaet beskæftiger i dag to medarbejdere baseret i Aalborg.

Amphi-Bac sælger og servicerer blandt andet alarmeringsudstyr til badestrande, som varsler badende i tilfælde af overløb fra nærliggende kloakker. Udstyret er installeret på knapt 50 badesteder over hele landet.

Derudover har Amphi-Bac deltaget i et stort antal udviklingsprojekter i vandindustrien, hvor fokus især har været på anvendelse af DNA-metoder til overvågning af vandkvalitet og sporing af biologisk vandforurening. Med opkøbet styrker NIRAS blandt andet mulighederne for at deltage i fremtidige udviklingsprojekter.

”Den danske vandforsyning gennemgår i disse år en forandring fra meget simpel vandbehandling til mere avanceret vandbehandling. Det vil være til stor gavn for vores kommende vandprojekter, at NIRAS nu bliver stærkere på det mikro- og molekylærbiologiske område. Vi forventer også, at den nye viden vil gavne vores internationale arbejde i vandsektoren,” siger forretningschef for vand og energi i NIRAS, Stefan Schmidt.

Fortsætter godt samarbejde

Amphi Consult består af fem uafhængige afdelinger, der samarbejder under samme navn. NIRAS har opkøbt den ene af disse fem afdelinger. De resterende fire afdelinger vil fortsat eksistere under navnet Amphi Consult.

”Amphi Consult har stor ekspertise inden for biologisk rådgivning, og vi forventer et fortsat godt samarbejde med de resterende fire Amphi Consult-afdelinger, som vi også hidtil har arbejdet godt sammen med,” siger Betina Heron.

Vil du vide mere?

Betina Haugaard Heron

Betina Haugaard Heron

Vice President

Aarhus, Denmark

+45 6040 0491

Se også