Nyhed

Rådgivende ingeniører hjælper norske hospitaler med at holde styr på tusindvis af varenumre

Skejby2 2Jpg

Danske spidskompetencer inden for varelogistik og -distribution på sygehuse kommer nu nordmændene til gode.

11. januar, 2018

Senge, rent linned, mad og medicin til patienter, operationsudstyr samt mange andre forbrugsartikler. Store, moderne hospitaler arbejder med i tusindevis af varenumre, som bliver leveret hver dag for at gøre den daglige drift mulig. Derfor skal logistikken køre millimeterpræcist for, at der er plads nok, og for at afdelingerne modtager de nødvendige forsyninger i rette tid.

Som Danmarks største sygehusrådgiver har NIRAS erfaringer med vareflows fra supersygehusprojekter som Rigshospitalet, Nyt Hospital Herlev, DNV Gødstrup og Nyt Odense Universitetshospital. De erfaringer kommer nu det norske sygehusvæsen til gode, idet NIRAS er logistikrådgiver på en række nye hospitaler.

F.eks. er Universitets Sygehus i Stavanger, Sygehus Nordmøre Romsdal og Førde, norske hospitaler, som alle kommer til at nyde godt af NIRAS’ specialistkompetencer inden for hospitalsrådgivning om varelogistik.

Varer på rette hylde ’just in time’

Udfordringen ved sygehuslogistik er, at varerne skal være på rette tid og sted uden at fylde op på dyre kvadratmeter.

”Det er ikke en kunst at køre en masse varer ind, der optager plads. Kunsten er, at varerne kommer op på afdelingerne så tæt på det øjeblik, de skal bruges - just in time,” siger afdelingsleder for logistik i NIRAS Claus Fabricius.

Nøglen er et forsyningssystem, der kalder varerne frem, når der er brug for dem. Varerne plukkes fra et centrallager om natten, og lastbiler afleverer varerne i vogne tidligt om morgenen i hospitalernes varemodtagelser, så der f.eks. er klart til morgenmadsservering kl. 6, operationer kl. 7, og rent linned samt forbrugsartikler til depoter senere på dagen.  

Stribevis af nye kæmpehospitaler i Norge

Det norske sygehusmarked minder meget om det danske. Norge er ligesom Danmark i gang med en stor sygehusplan, som indebærer stribevis af nye kæmpehospitaler og udvidelser for ca. 10 milliarder norske kroner om året.

Vejen til det norske sygehusmarked har NIRAS banet i kraft af gode relationer, som er opstået over en årrække, hvor rådgiverfirmaet har afholdt sygehuskonferencer om bl.a. logistik med nordmænd som deltagere. Det har skabt gode kontakter i Norge, som sidenhen har besøgt danske hospitaler for at hente inspiration på området for logistik.

”Norge og Danmark er meget lig hinanden inden for sygehusudfordringer. Tidligere var nordmændene længere fremme med brug af f.eks. AGV-systemer (førerløse trucks), men danskerne er kommet efter det. Vi har nu de samme logistikudfordringer, og danske sygehusrådgivere har virkelig nogle erfaringer, der kan komme nordmændene til gode,” siger Claus Fabricius.

Danske sygehusrådgivere er på forkant med ny viden

Sykehusbygg, Norge, der koordinerer de norske sygehusbyggerier og fungerer som projektledere vil på længere sigt opbygge deres egne kompetencer og overtage mange af sygehusopgaverne selv, som er det, de er sat i verden for.

”Men de vil til stadighed have brug for sparring og hjælp til opgaver, fordi vi i Danmark er længere med vores sygehusbyggerier og mere på forkant inden for f.eks. logistik og højt automatiserede sterilcentraler, der er en anden af NIRAS’ spidskompetencer,” siger Claus Fabricius og fortsætter:

”Det er naturligvis planen, at varelogistik og sterilcentraler kan fungere som døråbner for også at sælge andre ydelser ind til de norske sygehuse i kombination med, at NIRAS vokser i Norge. Det skal bl.a. ske ved, at vi teamer op med arkitekter på udbudte sygehusprojekter.”

Læs mere: Centrallager frigør økonomi og personale i Region Sjælland

Vil du vide mere?

Claus Fabricius

Claus Fabricius

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2371 1050

Se også