Nyhed

Tilsyn af Lægetårn på Herlev Hospital i 120 meters højde

Ole Viggo Andersen

Betonspecialist Ole Viggo Andersen fra NIRAS førte tilsyn i rebline, da Danmarks højeste etagebygning skulle gås efter i sømmene. Forud lå grundig forberedelse og rettidig information mellem brugerne af bygningen for at sikre et godt forløb.

21. oktober, 2020

Lægetårnet på Herlev Hospital er ca. 50 år gammel, og tiden var inde til at gå bygværket efter i sømmene. Tilsynsarbejdet blev gennemført i perioden februar-juni 2020 og omfattede bl.a. afrensning, reparationer og imprægnering.

På grund af bygningens højde på ca. 120 m og adgangsforhold udførte et specialistfirma tilsynsarbejdet fra reb.

”Da man af gode grunde har svært ved at følge arbejdet på nært hold under selve udførelsen, var det nødvendigt at have helt styr på kravene til kvalitet og udseende. Dette forsøgte vi at imødegå med en grundig registrering af betonskader, mange prøvefelter og en god portion tillid til entreprenør og rådgiver,” fortæller Christian Ferdinand, projektleder for Region H på Herlev Hospitalets og bl.a. ansvarlig for vedligeholdsarbejder på facaden af Lægetårnet på Herlev Hospital.

Hospitalets ledelse havde ligeledes lejlighed til at besigtige resultaterne undervejs, så man kunne evaluere og indarbejde deres eventuelle kommentarer.

Arbejde lige uden for vinduerne

Ole Viggo Andersen var som betonspecialist fra NIRAS fagleder på projektet og førte tilsyn i rebline under udførelsen.

Når man udfører renoveringsarbejde fra rebline, er sikkerhed naturligvis højt prioriteret. Især vejrforhold kan have betydning, og når det stormer, er det udelukket at udføre den slags arbejde. Det er vigtigt at finde rimelige samarbejdsaftaler, så tidsplanen kan holde, og økonomien ikke løber løbsk.

Da arbejdet skulle udføres lige uden for vinduerne, mens hospitalets personale skulle fungere normalt og uforstyrret indenfor, var rettidig information og kommunikation mellem brugerne og de udførende i højsæde.

”Arbejdet forløb rimelig smertefrit uden store gener for brugerne af bygningen,” siger Christian Ferdinand.

Hensyn til smukt haveanlæg under facaden

Umiddelbart under facaden er der netop skabt et smukt haveanlæg, som ikke måtte udsættes for nedbrydende påvirkninger af rensevæsker.

”Vi skulle derfor håndtere afrensningsmetoder og algebehandling i stor højde – uden at dette medførte risiko for de udførende og for det omgivende miljø. Vi granskede derfor alle midler og produkter, og afpassede arbejdsprocedure, så risikoen var minimeret og acceptabel,” siger Ole Viggo Andersen.

Vil du vide mere?

Ole Viggo Andersen

Ole Viggo Andersen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4301

Se også