Papers and lines connected on a floor indoor

Nyt centrallager til Region Sjælland

Centrallager frigør økonomi og personale i Region Sjælland

Der er store fordele for både patienter og Region Sjælland ved at etablere et fælles centrallager til hospitalerne, viser analyser fra NIRAS.

Store besparelser og det bedst mulige forbrug af ressourcerne. Det er blandt de klare fordele for Region Sjælland ved at sammenlægge en række depoter i ét samlet centrallager for regionens hospitaler.

Sådan lød konklusionen i et logistikprojekt, som NIRAS gennem en årrække har udført sammen med  regionen. Projektet har ført Region Sjælland fra de første, spæde tanker om at etablere et centrallager, til at regionsrådet i 2015 besluttede, at lagrene i regionen skulle samles og funktionen outsources.

Det vil forventeligt finde sted i 2018, og centraliseringen er helt i tråd med den overordnede forsyningsstrategi for de danske regioner.

I mange tilfælde er det plejepersonalet, som selv har stået for bestilling og genopfyldning af varer. Dermed går der tid fra patienterne

For Region Sjælland er der store besparelser på indkøb og logistik ved at samle funktionerne, og en centralisering kan i høj grad også komme patienterne til gode, viser NIRAS arbejde.

Til dato har regionens hospitaler haft hvert sit lager. Hospitalerne bruger ofte forskellige produkter, og i mange tilfælde er det plejepersonalet, som selv har stået for bestilling og genopfyldning af varer. Dermed går der tid fra patienterne.

Centraliseringen vil betyde, at man får et klart koncept for, hvem der håndterer hvad, så plejepersonale tager hånd om patienterne, mens en serviceorganisation bagved forsyner afdelingerne og vedligeholder logistiksystemerne. Det handler grundlæggende om at bruge ressourcerne på den mest fornuftige måde.

I begyndelsen af projektet hjalp NIRAS regionen med at afklare, hvad der skulle til for at etablere et centrallager. Analysen viste, at der var mange forudsætninger, som skulle på plads. Et centrallager kræver eksempelvis, at alle produktstamdata er på plads samt et fælles sortiment, fælles it-system og ensartet brug af lagret, logistik og procedurer.

Senere sørgede NIRAS for at udarbejde et grundlæggende logistikkoncept, der lagde forudsætningerne frem for at outsource lagerfunktionen samt en køreplan for, hvordan regionen kan komme videre i forløbet.

Regionen går fra decentral styring til central styring. Organisationen skal vænne sig til, at nogle tager hånd om patienterne, mens andre tager hånd om forsyningerne. Det vil kræve forandringsledelse og tid.

I arbejdet høstede Region Sjælland stor fordel ved at arbejde sammen med NIRAS, der har et dybt kendskab til logistik generelt, herunder hvordan man outsourcer og driver lagerfaciliteter og særligt til hospitalslogistik.

Det gav sikkerhed og tryghed om beslutningen for kunden.

Se mere om hospitalerne i Region Sjælland.

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/sygehuse/Sider/default.aspx