Projekt

Centrallager frigør økonomi og personale i Region Sjælland

Logistik Region Sjaelland

Der er store fordele for både patienter og Region Sjælland ved at etablere et fælles centrallager til hospitalerne, viser analyser fra NIRAS.

5. juli, 2017
  • Sektor: Byggeri, Pharma & Life Science
  • Lande: Danmark

Store besparelser og det bedst mulige forbrug af ressourcerne. Det er blandt de klare fordele for Region Sjælland ved at sammenlægge en række depoter i ét samlet centrallager for regionens hospitaler.

Sådan lød konklusionen i et logistikprojekt, som NIRAS gennem en årrække har udført sammen med  regionen. Projektet har ført Region Sjælland fra de første, spæde tanker om at etablere et centrallager, til at regionsrådet i 2015 besluttede, at lagrene i regionen skulle samles og funktionen outsources.

Det vil forventeligt finde sted i 2018, og centraliseringen er helt i tråd med den overordnede forsyningsstrategi for de danske regioner.

I mange tilfælde er det plejepersonalet, som selv har stået for bestilling og genopfyldning af varer. Dermed går der tid fra patienterne

For Region Sjælland er der store besparelser på indkøb og logistik ved at samle funktionerne, og en centralisering kan i høj grad også komme patienterne til gode, viser NIRAS arbejde.

Til dato har regionens hospitaler haft hvert sit lager. Hospitalerne bruger ofte forskellige produkter, og i mange tilfælde er det plejepersonalet, som selv har stået for bestilling og genopfyldning af varer. Dermed går der tid fra patienterne.

Centraliseringen vil betyde, at man får et klart koncept for, hvem der håndterer hvad, så plejepersonale tager hånd om patienterne, mens en serviceorganisation bagved forsyner afdelingerne og vedligeholder logistiksystemerne. Det handler grundlæggende om at bruge ressourcerne på den mest fornuftige måde.

Centrallager på Sjælland

  • Projektet har kørt i forskellige delprojekter siden 2011
  • Der er seks sygehuse og hospitaler i Region Sjælland.
  • Sjællands Universitetshospital har dog to behandlingssteder i Roskilde og Køge
  • Dertil kommer psykiatriske behandlingssteder
  • Der er omkring 70.000 varer i sortimentet

Region Sjælland bruger Oracle som indkøbs- og økonomisystem

For Region Sjælland er der store besparelser på indkøb og logistik ved at samle funktionerne, og en centralisering kan i høj grad også komme patienterne til gode, viser NIRAS arbejde.

Til dato har regionens hospitaler haft hvert sit lager. Hospitalerne bruger ofte forskellige produkter, og i mange tilfælde er det plejepersonalet, som selv har stået for bestilling og genopfyldning af varer. Dermed går der tid fra patienterne.

Centraliseringen vil betyde, at man får et klart koncept for, hvem der håndterer hvad, så plejepersonale tager hånd om patienterne, mens en serviceorganisation bagved forsyner afdelingerne og vedligeholder logistiksystemerne. Det handler grundlæggende om at bruge ressourcerne på den mest fornuftige måde.

Se mere om hospitalerne i Region Sjælland.

http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/sygehuse/Sider/default.aspx

Vil du vide mere?

Claus Fabricius

Claus Fabricius

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2371 1050

Se også