outside area with children playing
Det nye sundhedshus i åbningstiden. Borgere, brugere og naboer kan glæde sig til et nyt byrum. Visualisering: AART architects
Nyhed

Vinder idekonkurrence om nyt sundheds- og beskæftigelseshus i Gladsaxe

Gladsaxe byråd udpeger Team AART med NIRAS og Møller & Grønborg som vinder af parallelopdraget ’Helhedsplan for Buddinge Byport’.

03. maj 2019

I 2025 skal Buddinge Byport, som ligger ved Buddinge Station lidt nord for København, gøre det lettere for borgerne at få hjælp inden for sundhed og beskæftigelse. Gladsaxe byråd har besluttet, at Buddinge Byport skal rumme et sundhedshus og en café, men vinderne af idékonkurrencen har også gjort plads til et beskæftigelseshus i sammenhæng med sundhedshuset samt til en bygning med serviceerhverv i stueetagen og boliger på de øvrige etager.

Tre forskellige arkitektfirmaer deltog i idékonkurrencen, der skal ses som et overordnet bud på, hvordan området omkring Fremtidsvej kan indrettes til Buddinge Byport til glæde for de borgere, som skal færdes der samtidig med hensynet til naboerne i området.

AART architects med NIRAS og Møller & Grønborg som underrådgivere har udarbejdet vinderforslaget, som kredser om Gladsaxestrategiens mål om sundhed og trivsel hele livet koblet med en grøn og levende by med fokus på bæredygtighed.

Forløser Gladsaxes vision
”Vinderforslaget forløser vores vision om at skabe det bedste afsæt for et nyt centralt sted i byen, hvor alle skal kunne føle sig velkomne. Nu vil vi i byrådet og sammen med naboer, brugere og andre interessenter arbejde videre med at realisere Buddinge Byport som et nyt samlingssted i Gladsaxe,” siger borgmester Trine Græse.

”Med vinderforslaget til Buddinges nye byport har vi som team søgt at åbne for nye muligheder for borgere og private aktører. Det hele med sigte på at bringe det nye sundhedshus i spil som en positiv katalysator for kommunens udvikling. Vi har blandt andet prioriteret at bevare og transformere mest muligt af den eksisterende bebyggelse, så vi sikrer et bæredygtigt afsæt for udviklingen," siger Pernille Stahlschmidt Tørning, afdelingsleder for AART architects’ kontor i København.

Genanvender den tidligere politibygning
Forslaget omfatter et kombineret sundheds- og beskæftigelseshus på ca. 11.000 m2 og 6.000 m2 boliger, samt en række tekniske og serviceorienterede funktioner. Det hele skulle placeres indenfor den tidligere politigård i Buddinges område. Der har derfor været store krav til at optimere det lille område.

”I NIRAS er vi glade for at have været en integreret del af holdet omkring opgaven, så vi har deltaget i at udvikle forslaget helt fra start. Opgaven har trukket på mange af firmaets fagkompetencer lige fra byplanlægning over klimatilpasning til støj og trafik. Vi har i dette projekt særligt arbejdet med verdensmålene i forhold til både de konkrete fysiske løsninger og i forhold til f.eks. at organisere og finansiere projektet,” fortæller byplanarkitekt Morten Størup fra NIRAS.

I forslaget genanvender man f.eks. den seksetager høje tidligere politibygning. Den kommer til at indgå i en samlet bygning, som både kommer til at indeholde et sundheds- og beskæftigelsescenter samt et nyt indendørs- og udendørsbyrum, som alle borgere i Gladsaxe Kommune skal kunne bruge. Bebyggelsen består af en række mindre bygningselementer, som gør det muligt at tilpasse bygningernes skala til naboområderne.

Fokus på bæredygtige løsninger
”Udover, at vi er utroligt stolte af at vinde konkurrencen, har dette projekt været særligt, fordi det er første gang, at vi anvender firmaets nye verdensmåls-værktøj SDG Capture til at arbejde med bæredygtighed i et projekt. Det var rigtigt godt til at kommunikere hvor og hvorfor, vi tog afgørende beslutninger i forhold til at udarbejde et mere bæredygtigt projekt,” siger Morten Størup og giver to eksempler:

”F.eks. fastholder kommunen det eksisterende grønne areal øst for politibygningen som et rekreativt areal med plads til både ophold og træning. Tanken er, at kommunen her kan indarbejde klimatilpasningsløsninger, og at det skal fungere som et rekreativt rum med blandt andet træningsfunktioner for sundhedshusets brugere. Området bliver således til glæde for både borgere, brugere og naboer. Et andet eksempel er, at man for at skabe så meget opholdsareal som muligt placerer størstedelen af parkeringen i en kælder.”