Shoreline
NIRAS skal medvirke til at sikre Nordkystens fremtid.
NYHED

Nordkysten på Sjælland skal beskyttes mod ødelæggende storme og høje bølger

Kysten i Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner skal sikres mod erosion de næste 50 år. NIRAS har sammen med DHI og Hasløv & Kjærsgaard vundet en rådgivningsaftale, der omfatter tekniske forundersøgelser, myndighedsprojekt og miljøundersøgelse. Med aftalen skal holdet finde frem til den bedste beskyttelse af Nordkysten i fremtiden.

23. okt 2017

Med underskriften på en aftale om fælles kystbeskyttelse cementerer politikerne i de tre nordkystkommuner, at det er nødvendigt at beskytte kysten mod ødelæggende storme og høje bølger nu og i fremtiden og dermed undgå, at Nordkysten bliver spist op af kysterosion.

Præcis hvilke former for kystbeskyttelsesforanstaltninger, der skal tages i brug, og hvilke miljømæssige konsekvenser, der gør sig gældende, skal de næste år endevendes af NIRAS og resten af rådgiverteamet:
”Vi er glade og beærede over at få lov til at være rådgiver på dette projekt. Med en strækning på 60 km er det det hidtil største kystfodringsinitiativ med private rådgivere i Danmark”, siger projektlederen Peter Fløcke Klagenberg, NIRAS.

Tre år til starten på den fælles beskyttelse

Henover 2016 har en rådgivergruppe, hvor NIRAS også var med, udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt, der skitserede en mulig løsning, prisoverslag, umiddelbare miljømæssige konsekvenser og muligheder på, hvor det sand, der skal tilføres til strækningen, kan komme fra. Og det er med udgangspunkt i den viden, at rådgiverteamet nu skal arbejde videre.

Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kjær, forventer, at selve kystbeskyttelsen kan gå i gang i 2020 – en tidshorisont, Peter Fløcke Klagenberg understøtter:
”Nu skal vi i gang med nogle meget omfangsrige forundersøgelser, der skal danne grundlag for den kommende plan, der også skal ligge inden for rammerne af, hvad Kystdirektoratet giver tilladelse til. Vi forventer, at myndighedsprojektet ligger klar i 2018 og udgør fundamentet i ansøgningen til Kystdirektoratet. Samtidig gennemføres en tilbundsgående miljøvurdering med en vurdering af samtlige konsekvenser for miljøet. Det er et arbejde, vi glæder os til at gå i gang med”.

Kystbeskyttelsen i praksis

Den overordnede målsætning for Nordkysten er at etablere en samlet kystbeskyttelsesplan, der giver den bedste beskyttelse mod kronisk og akut erosion på 50 års sigt. Og denne plan omfatter for de tre kommuner blandt andet hvordan blød kystbeskyttelse i form af sandfodring kan indgå i den samlede kystbeskyttelse for at modvirke, at kysten bliver ædt yderligere op af kysterosion:

"Det fælles projekt for de tre kommuner udgør bl.a. undersøgelser og kortlægning af kysten nu – både på selve kysten og i havet ud for kysten. Vi skal undersøge, hvor vi optimalt skal strandfordre, altså tilføje ekstra sand til stranden, for at opnå det bedste beskyttelsesresultat", siger Peter Fløcke Klagenberg.

Peter Fløcke Klagenberg har arbejdet på mange kystbeskyttelsesprojekter både med havoversvømmelse og kysterosion og har en fortid som senior kysttekniker i Kystdirektoratet, der kystfodrer 110 km af den jyske Vestkyst.